Is er iets ongeoorloofd gebeurd bij Trupark of niet?

“Zijn er nu ongeoorloofde feiten gebeurd bij het autonoom gemeentebedrijf (AGB) TruPark in Sint-Truiden of niet?
Nu weten de bevolking en zelfs de gemeenteraadsleden het na twee maanden nog altijd niet”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Er zou zich een zaak van ongewenste intimiteiten afgespeeld hebben bij AGB Trupark, dat instaat voor het beleid qua parkeren in Sint-Truiden.
Ik herhaal: zou, want ondanks vragen tijdens de twee laatste gemeenteraden van maart en april 2023 tijdens de geheime vergadering - omdat het over personen gaat - hebben we nog altijd geen antwoord gehad. Niet te verwonderen als we weten dat de voorzitter van de gemeenteraad - Bert Stippelmans (cd&v) - ook voorzitter is van AGB Trupark.
Is dit de volgende poging tot een doofpotoperatie? (1)

Voor de gemeenteraad van maandag 27 maart 2023 - de geheime vergadering - hebben wij namens de VOORUIT-fractie een bijkomend agendapunt ingediend. Dat was eveneens voor Bert Stippelmans geen reden om antwoorden te geven.
De twee gemeenteraden na elkaar was de uitleg dat er snel een raad van beheer van AGB Trupark zou samengeroepen worden om de nodige uitleg te geven. Tot op vandaag is dit echter nog steeds niet gebeurd.

Waarom kan deze cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid in Sint-Truiden toch niet transparant functioneren?
Leren ze dan niets over alle recente malversaties?

De stad Sint-Truiden zal op korte termijn nog niet uit de negatieve publiciteit zijn.
Er is deze ‘affaire’, er is het gesjoemel met de examens voor de groendienst (2), er is de gemeenteraadscommissie, die nog steeds bezig is met te bekijken wat er door de financieel directeur eventueel verkeerd gebeurd is en er is nog altijd Audit Vlaanderen, die bezig zijn met verdere onderzoeken.

Spijtig voor de reputatie van onze mooie stad Sint-Truiden.”

Hieronder vindt u het bijkomend punt dat de VOORUIT-fractie ingediend had voor de gemeenteraad van maandag 27 maart 2023.