Nationale parken en Landschapsparken moeten er komen

“De Vlaamse regering heeft in het regeerakkoord ingeschreven dat er tegen eind 2023 vier Nationale parken en drie Landschapsparken erkend zullen worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Als VOORUIT steunen wij deze beleidsmaatregel.

De realisatie op het terrein loopt echter niet van een leien dakje.
Ondanks het regeerakkoord hebben de Boerenbond (BB) en een aantal gemeentebesturen, waar de cd&v mee in de meerderheid zit, hier, na het stikstofakkoord, een nieuw strijdpunt van gemaakt.

Spijtig en kortzichtig! Nationale parken en Landschapsparken kunnen immers perfect complementair zijn aan landbouwactiviteiten. Bovendien kunnen zij bijdragen aan een meer evenwichtige plattelandsontwikkeling. En wat altijd vergeten wordt, is dat toerisme en vrijetijdsbesteding heel wat geld kunnen opbrengen voor de (lokale) economie.
Waarom niet nadenken over een (gedeeltelijk) alternatief verdienmodel voor de landbouw?”

Hieronder vindt u de reportage tijdens het Televisie Limburg (TVL)-avondjournaal van woensdag 26 april 2023. (1)