Uitkoopregels voor varkenshouders: voldoende?

‘De Vlaamse regering voorziet 200 miljoen euro om varkenshouders in en nabij natuurgebieden ‘uit te kopen’ als ze vrijwillig hun bedrijf stopzetten.
De vrijwillige uitkoopregeling kadert in de Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS) en moet de varkensstapel tegen 2030 met 30 procent laten dalen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Is de minister van oordeel dat de huidige hoge varkensprijzen een invloed zullen hebben op de bereidheid van de varkenshouders om in te gaan op de vrijwillige uitkoopregeling?
Komen de PAS-doelstellingen dan in gevaar?
Zal de minister eventueel bijkomende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat voldoende varkenshouders intekenen op deze regeling?
De inschrijvingsdatum is volgens experts eerder aan de korte kant: is de minister bereid deze te verlengen indien zou blijken dat varkenshouders moeilijkheden ondervinden om zich aan de krappe inschrijvingstijd te houden?
Is er voldoende begeleiding voorzien voor landbouwers, die overwegen hun activiteiten stop te zetten?

Deze en nog andere vragen stelde ik aan Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns (cd&v) tijdens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid op woensdag 26 april 2023.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Jo Brouns. (1)