Eindelijk!

Vzw Voetbal Vlaanderen lanceert een plan, waarbij ze het zwart geld aan banden willen leggen in het provinciaal voetbal. (1)

Eindelijk, een goede zaak”,  zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“In samenspraak met de vzw Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) is er een nieuw financieel kader uitgetekend.

Wat zijn de grote lijnen?
Een vergoedingsplafond van 4 500 euro per seizoen, een maximumpremie van 100 euro per punt, een verbod op cash betalingen en een centraal register met alle contracten.
Vanaf volgend seizoen zijn clubs verplicht om alleen nog digitaal uit te betalen en enkel via het rekeningnummer van de club. Bijgevolg zou het moeten gedaan zijn met zwart geld in enveloppes of de éne of andere sponsor, die zelf spelers betaalt.
Voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) is 4 500 euro een totaal bedrag, daarboven moet het normale RSZ-tarief betaald worden.

Deze situatie kon/kan niet blijven duren.
Vrijwilligers, die al hun vrije tijd opofferen om anderen veel geld te laten verdienen op hun ‘zweet’.

Met deze beslissing heeft het amateurvoetbal in kleinere (deel)gemeenten opnieuw meer kans op overleven dat dan nu het geval is. Bovendien moet dit toelaten dat meer eigen jeugd kan doorstromen naar de eerste elftallen.

Het is een plan, nu moet het nog uitgevoerd worden.
Alles zal staan of vallen met de controles.
Voorlopig laat vzw Voetbal Vlaanderen dat over aan de fiscus en aan de RSZ.
Zullen die controles prioritair zijn voor hen? Want vzw Voetbal Vlaanderen gaat het eerste seizoen geen sancties opleggen als clubs niet willen meewerken. Maar wat gaan ze erna doen?

Akkoord met Nand De Klerck van de vzw Voetbal Vlaanderen: “We moeten amateurvoetbal teruggeven aan de amateurs.” (2)

Een goede aanzet, kijken wat de praktijk brengt.”