Teveel bemesting: de waterkwaliteit gaat achteruit

De regels uit het zesde Mest Actie Plan (MAP) 6 voor bemesting in de landbouw hebben niet tot voldoende verbetering van de waterkwaliteit geleid.
Dat blijkt uit het mestrapport van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) op basis van metingen in 2021.

“Zijn er verbeteringen op komst?”, vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove zich af.

“Ik ondervroeg Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns (cd&v) in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid op woensdag 1 februari 2023.
Hoe zit het met MAP 7? Er is echt nood aan een doortastend, klimaatrobuust mestbeleid?”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Jo Brouns. (1)