“Scholen zouden een verplicht antipestbeleid moeten voeren”

Dat zegt Naomi Isabela, voorzitster van de Antwerpse Jeugdraad. (1)

Ik ben het eens met haar”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Alle mogelijke preventieve acties tegen pesten op school zijn goed en moeten nog uitgebreid worden.
De Week tegen Pesten, een initiatief van Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten, is een belangrijke inspanning, maar te weinig en te beperkt als activiteit. (2)

Een antipestbeleid vraagt continue aandacht van en in de scholen.

Akkoord dat directies en leerkrachten alsmaar meer opdrachten krijgen en dat er daar een aantal van zijn, die in feite niet tot hun taken behoren.
Ik heb het dan vooral over een aantal aangelegenheden, die behoren tot de (basis)opvoeding, waar de ouders moeten voor zorgen. Maar letten op en remediëren tegen pesten op school is mede een taak van het onderwijs. Het gebeurt immers in de school en in de klas. Dus mogen we van directies en leerkrachten verwachten dat ze daar oog voor hebben. Het is bovendien niet nieuw en heeft altijd bestaan.
Uiteraard hebben de sociale media alles in een stroomversnelling gebracht.

De gevolgen van het pesten op school worden een groot gedeelte van het leven - soms zelfs voor altijd - meegedragen. En er zijn de zelfmoorden of pogingen daartoe.
Een reden temeer om het nauwlettend in het oog te houden en er accuraat tegen op te treden.

De praktische en concrete aanpak moet in de scholen gebeuren, maar het algemeen kader en een aantal programma’s en voorstellen moeten Vlaams uitgetekend worden.
Waar wacht viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts op?

Pesten gebeurt natuurlijk niet enkel binnen het onderwijs, maar ook in de vrije tijd, zoals bij jeugdbewegingen, sportclubs en andere verenigingen. Gezien de professionalisering binnen de meeste van die sectoren, kunnen we eveneens verwachten dat daar de nodige detectie en remediëring gebeurt.

Maar realisme is aan de orde: pesten heeft altijd bestaan en zal blijven bestaan waar mensen zijn.
Beheersen is de boodschap en er moet opgetreden worden als het uit de hand loopt.