november 2022

Hoe jong/oud zijn de gemeenteraadsleden in Vlaanderen en in Limburg?

“Dat interesseert mij wel in functie van de representativiteit bij de globale bevolking en met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen van zondag 13 oktober 2024”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Daarom stelde ik een schriftelijke vraag aan viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld). Ik vroeg de cijfers ook op per provincie.

Wat Limburg zelf doet, is goedkoper!

‘Nettarieven voor energie stijgen sterkst in Limburg’: dat is de voorpagina van Het Belang van Limburg van woensdag 23 november 2022. (1)

De grootste

Met het als onafhankelijke gaan zetelen van een voormalig cd&v-gemeenteraadslid in de gemeenteraad van Sint-Truiden is VOORUIT nu de grootste fractie met 10 zetels.

Een historisch moment! Maar wij willen dat als VOORUIT ECHT realiseren na de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 13 november 2022: voor de eerste maal in de geschiedenis als Socialisten de sterkste groep zijn.

 

Stad Sint-Truiden zet bibliotheeksamenwerking met Nieuwerkerken stop

“Een spijtige zaak”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Die samenwerking is nog een beslissing van mij als burgemeester in het begin van mijn loopbaan.

Om dan nog niet te spreken over de manier waarop de stad Sint-Truiden dat heeft laten weten: gewoon per brief en zonder overleg. Dat is gewoonweg geen stijl om zo te handelen. (1)

De officiële reden is: gebrek aan personeel.
Eerlijk, ik vind dat geen reden, dat kan opgelost worden.

Oprichting Vlaams datanutsbedrijf

De Vlaamse regering heeft beslist een eigen datanutsbedrijf op te richten.
Deze organisatie zal als neutrale derde partner, tussen de privésector en de overheid, trachten katalysator te spelen van vernieuwende maatschappelijke en/of economische initiatieven.

Grote zalmkwekerij in Oostende?

Een Noors bedrijf, Columbi Salmon, wil in de achterhaven in  Oostende de grootste Europese zalmkwekerij vestigen.
Goed voor de Vlaamse en lokale economie, maar er zijn heel wat bezwaren van milieu- en dierenrechtenorganisaties.

“Ik stelde er een vraag over aan viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Zeevisserij Hilde Crevits (cd&v) in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 16 november 2022”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Niet akkoord met Bart Somers: geen verplichte fusies gemeenten en provincies moeten blijven

“Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld) stelt voor om na 2024 verplicht gemeentefusies door te voeren en de provincies af te schaffen (1)(2)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Twee voorstellen waar ik niet mee akkoord ben.

Burgers en sociale media

Ze zijn democratie beu, maar ze weten niet wat ze in de plaats willen. Ze hopen op eenvoudige mirakels voor complexe problemen en dus stemmen ze op negatieve politici die niets anders doen dan kritiek leveren op de beleidsmakers. Want geen enkele premier of president heeft eenvoudige oplossingen voor de complexe realiteit.

Dansnamiddag Volkshuis Curieus op zondag 4 december 2022

De volgende dansnamiddag van S-Plus en VOORUIT gaat door op zondag 4 december 2022 vanaf 13u3à in volkshuis Curieus, Breendonkstraat 46, 3800 Sint-Truiden.

“Iedereen is van harte welkom in een goed verwarmde zaal”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

De Iraanse oppositie

“Op vrijdag 18 november 2022 heb ik samen met de VOORUIT-collega’s-gemeenschapssenatoren Annick Lambrecht en Kurt De Loor een delegatie van de Iraanse oppositie ontvangen”, zegt Ludwig Vandenhove.

Om en bij de 1 300 gezinnen in Sint-Truiden op wachtlijst voor een sociale woning

Dat blijkt uit een analyse van het Studiecentrum Willy Claes op basis van de meest recente cijfers van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Ieder persoon en gezin hebben recht op een woning, dat is een basisrecht”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Deze hoge cijfers blijven dan ook een spijtige vaststelling.

Nieuwsbrief nr. 163

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

“Kinderrechten moeten gegarandeerd worden”

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove naar aanleiding van de voorstelling van het jaarverslag 2021-2022 van het Vlaams Kinderrechtencommissariaat ‘Meer gewicht aan kinderrechten’.  (1)

Als er te weinig geïnvesteerd wordt in kinderen en jongeren komen kinderrechten in het gedrang”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Dat blijkt precies uit dit jaarverslag.

Pagina's