Om en bij de 1 300 gezinnen in Sint-Truiden op wachtlijst voor een sociale woning

Dat blijkt uit een analyse van het Studiecentrum Willy Claes op basis van de meest recente cijfers van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Ieder persoon en gezin hebben recht op een woning, dat is een basisrecht”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Deze hoge cijfers blijven dan ook een spijtige vaststelling.

Er is maar één oplossing: het aanbod aan betaalbare en duurzame woningen moet naar omhoog.
Hierbij moet er gezocht worden naar een mix van huisvesting op de private markt en van sociale woningen.

Het bouwen van sociale woningen moet drastisch stijgen.
Het is hemeltergend dat de Vlaamse overheid er momenteel niet in slaagt om voldoende en snel te investeren in sociale woningbouw, terwijl het geld voorhanden is.

De bedoeling met de verplichte fusie van de sociale huisvestingsmaatschappijen en de sociale verhuurkantoren, die Vlaanderen oplegt, is dat het bouwen van sociale woningen sneller en vlotter zal verlopen. Ik heb daar echter mijn twijfels over, ik denk dat het net nog allemaal trager zal gaan. (1)
Ik stel dat vast bij de evolutie van de toekomstige Limburgse organisatie, die in de plaats moet komen van alle momenteel bestaande sociale bouwmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in Limburg.”

Hieronder vindt u de perstekst van het Studiecentrum Willy Claes.