Grote zalmkwekerij in Oostende?

Een Noors bedrijf, Columbi Salmon, wil in de achterhaven in  Oostende de grootste Europese zalmkwekerij vestigen.
Goed voor de Vlaamse en lokale economie, maar er zijn heel wat bezwaren van milieu- en dierenrechtenorganisaties.

“Ik stelde er een vraag over aan viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Zeevisserij Hilde Crevits (cd&v) in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 16 november 2022”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

De milieu- en dierenrechtenorganisaties hebben terecht een aantal bemerkingen met betrekking tot de schadelijke gevolgen voor het milieu en voor de betrokken vissen. De buurtbewoners maken zich eveneens zorgen.

Het Recirculerend Aquacultuur Systeem (RAS) dat de onderneming wil toepassen is nogal controversieel.
In het buitenland komen geregeld incidenten met massale zalmsterfte voor. Vandaar dat ook internationale zalmkwekers - de International Salmon Farmers Association - er zich heel wat vragen over stellen.

Opvallend is vooral dat Columbi Salmon niet verplicht wordt om een Milieueffectenrapport (MER) op te stellen.
Momenteel loopt de aanvraag nog voor de omgevingsvergunning.

In feite zou Vlaanderen een globaal kader moeten uittekenen om een goed evenwicht te zoeken tussen de economische belangen en de negatieve effecten van dit soort investeringen. Maar blijkbaar is dat nu zeker nog niet het geval.

Opvallend: twee Zuid-Limburgse Vlaamse parlementsleden - collega Steven Coenegrachts (Open Vld) in de plaats van collega Bart Tommelein (Open Vld) en ikzelf die tussenkomen over een West-Vlaams dossier.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Hilde Crevits. (1)