“Kinderrechten moeten gegarandeerd worden”

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove naar aanleiding van de voorstelling van het jaarverslag 2021-2022 van het Vlaams Kinderrechtencommissariaat ‘Meer gewicht aan kinderrechten’.  (1)

Als er te weinig geïnvesteerd wordt in kinderen en jongeren komen kinderrechten in het gedrang”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Dat blijkt precies uit dit jaarverslag.

Het zijn vaak volwassenen, vrijwillig of beroepshalve, die er moeten voor zorgen dat de rechten van kinderen en jongeren gegarandeerd kunnen worden. Maar daar zit in toenemende mate het probleem.
De sectoren, die met kinderen en jongeren bezig zijn, kampen steeds meer met personeelstekorten.

Begeleiders, opvoeders, hulpverleners, voogden en leerkrachten zijn van onschatbare waarde.
Zonder hen belanden kinderen op straat, krijgen ze niet de hulp, die ze nodig hebben, missen ze school, hebben ze geen voogd en kunnen ze niet terecht in de kinderopvang.

Ik begrijp en ondersteun de oproep van het Vlaams Kinderrechtencommissariaat om opnieuw meer aandacht en vooral meer appreciatie te bieden aan deze personen via een masterplan.
De overheid moet een kader scheppen en een context uittekenen, zodat meer volwassenen (opnieuw) bereid zijn om met kinderen en jongeren bezig te zijn.

Deze globale benadering geeft een andere invulling aan de noodkreten van de laatste tijd over het tekort aan opvangplaatsen, voogden en personeel binnen de opvangsector, over het personeelstekort binnen de jeugdhulp en de kinderopvang en over het lerarentekort.

De overheid en de politiek staan voor een enorme uitdaging om burgers opnieuw te overtuigen om deze cruciale maatschappelijke functies (meer) in te vullen.
Als realistisch politicus stel ik mij de vraag “hoe kunnen we hen daartoe aanzetten?”, want spontaan gebeurt het blijkbaar te weinig. En we kunnen ze moeilijk verplichten.

Dit jaarverslag van het Vlaams Kinderrechtencommissariaat biedt mij nogmaals de gelegenheid om te pleiten voor een instelling in dezelfde lijn voor de steeds groeiende groep van ouderen: een Vlaams Ouderenrechtencommissariaat.”