Wat Limburg zelf doet, is goedkoper!

‘Nettarieven voor energie stijgen sterkst in Limburg’: dat is de voorpagina van Het Belang van Limburg van woensdag 23 november 2022. (1)

Waar is de tijd naartoe van de Limburgse intercommunales Interelectra en Infrax toen de tarieven in Limburg veel lager waren dan in de rest van Vlaanderen?”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.  
“In die periode waren we in Limburg eigen baas over de elektriciteits- en gasdistributie en bepaalden we zelf de prijs. Met Fluvius krijgt heel Vlaanderen steeds meer uniforme prijzen met onder andere nu een verhoging van de distributienettarieven voor ons als Limburgers.

Deze hogere distributienettarieven komen nog eens bovenop de al sterk gestegen energiefacturen als gevolg van de internationale situatie - lees de oorlog in Oekraïne - en de algemene inflatie.

Voor elektriciteit wordt het tarief in Limburg 63 euro duurder bij gemiddeld verbruik, in Vlaanderen is de gemiddelde stijging 15 euro.
Voor aardgas stijgt het nettarief voor een Limburgs gezin met 33 euro, terwijl het Vlaams gemiddelde 22 euro bedraagt.

De bevolking begrijpt dat niet (meer): er wordt altijd maar beweerd vanuit Vlaanderen dat de kosten, die strikt genomen niets te maken hebben met het individueel verbruik uit de factuur zullen gehaald worden, maar het omgekeerde gebeurt.
Laat de algemene kosten via belastingen betalen. Dat zou trouwens de facturen voor gas en elektriciteit veel transparanter maken.

Nog maar eens het bewijs dat altijd groter gaan en fusies niet noodzakelijk leiden tot prijsverlagingen en een betere dienstverlening.

Ja, ik blijf pleiten voor meer Limburg: wat Limburgers zelf doen, doen we beter en goedkoper! Maar wat doet Vlaanderen? Net het omgekeerde, provincies beknotten in hun werking en alles op Vlaams niveau tillen.”