september 2020

Uitbreiding personeel station Genk: wanneer in Sint-Truiden?

Dankzij de nodige druk van de Algemene Centrale van Openbare Diensten (ACOD)- Spoor Limburg, krijgt het station in Genk uitbreiding van personeel. Daardoor kan er opnieuw gebruik gemaakt worden van de  toiletten en de liften. (1)

Nieuw stationskwartier: veel teveel op een beperkte oppervlakte

“Wij zijn het eens met de buurt”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“De huidige grootse plannen contrasteren sterk met de bedoelingen, die wij als sp.a hadden toen in 2004 het aangepaste Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) werd gestemd.

Minister geeft sp.a en Filip Moers gelijk

Gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans heeft tijdens de gemeenteraad van maandag 25 mei 2020 gemeenteraadslid Filip Moers het woord ontnomen toen hij sprak over zijn eigen straat, de Driewilgenstraat.
Zogezegd belangenvermenging.
Het ging over de ongelijke behandeling van een gedeelte van de bewoners van de Driewilgenstraat inzake de betaling van de afkoppelingskosten van het hemelwater.

"Na een klacht bij de Vlaamse administratie door ons als sp.a, bleef hierover onduidelijkheid", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

COVID-19-toeslag van 120 euro per kind

"Kwetsbare gezinnen: maak er maximaal gebruik van!", raadt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove aan.

Dienstbetoon

Dienstbetoon hoort niet thuis op een gemeenteraad. Maar sinds gemeenteraden steeds minder te betekenen hebben, wordt de neiging groter bij bepaalde gemeenteraadsleden om individuele vragen, in feite dienstbetoon, te stellen.

(On)toegankelijkheid bushaltes De Lijn in Sint-Truiden

“Ook in Sint-Truiden is de toegankelijkheid van de bushaltes beneden alle peil, zoals in de rest van Vlaanderen en Limburg”, aldus gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Sp.a collega gemeenteraadslid Hilde Cops-Visser bracht het punt ter sprake tijdens de gemeenteraad van maandag 28 september 2020.

Hieronder vindt u het bijgevoegd punt.

 

 

Beleid hagelkanonnen ongewijzigd

Elk fruitseizoen duiken er wel eens commentaren en klachten op over het gebruik van hagelkanonnen.

Ik blijf het verbazend vinden dat bij de vergunning de nadruk ligt op het aspect ruimtelijke ordening en niet op het aspect leefmilieu”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Uit het antwoord van Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Zuhal Demir op een schriftelijke vraag blijkt dat zij niet van plan is het beleid ter zake te wijzigen.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag en het antwoord .

Septemberverklaring Vlaamse regering

Op maandag 28 september 2020 was er ‘de Septemberverklaring’ van de Vlaamse N-VA-CD&V-Open Vld-regering.

Met Covid-19 mogen er nog maar altijd een beperkt aantal verkozenen in het halfrond aanwezig zijn.
Ludwig Vandenhove was één van de vijf sp.a‘ers.

Armoede blijft stijgen, ook in Limburg

Uit de recente armoedecijfers blijkt dat de armoede blijft toenemen in Vlaanderen, ook in Limburg. (1) (2)

Nood aan meer objectief nieuws voor jongeren

Vlaamse tieners komen in hoofdzaak - voor meer dan 78 procent - via de sociale media in aanraking met de actualiteit, onder andere via vrienden en influencers.
Zodra ze geïnteresseerd zijn in bepaalde feiten, gaan ze actief op zoek naar meer toelichting.

Onverantwoord gedrag hondenbezitters: waarom geen protocol?

Vaak hebben bijtincidenten van honden grote gevolgen -eventueel ook achteraf nog- voor de dieren en/of hun baasjes.

Daarom heb ik gevraagd aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, Ben Weyts wat hij vindt van de idee om te werken met een protocol dat slachtoffers van aanvallen met loslopende honden beter moet beschermen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Het is een idee van hondengedragstherapeut Dany Grosemans.

Enkel nog echte landbouw in Vlaanderen

Het wordt tijd dat we in Vlaanderen kiezen voor de echte landbouw en de megabedrijven, de industriële veeteeltbedrijven, links laten liggen.
Kiezen voor de gezondheid van de omwonenden en een kwalitatief milieu- en klimaatbeleid.
Vlaanderen moet hieromtrent dringend een andere politiek uittekenen.

Niet meer meedoen

Mij heeft het altijd gefascineerd. Mensen die niet meer meedoen, die eruit stappen, die zich afkeren van de maatschappij, die hun eigen koers varen en zich niet laten meevoeren door de stroom, ik kon ze soms benijden. Zich aan het systeem onttrekken en de gebaande paden verlaten vond ik getuigen van moed.

Pagina's