Nieuw stationskwartier: veel teveel op een beperkte oppervlakte

“Wij zijn het eens met de buurt”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“De huidige grootse plannen contrasteren sterk met de bedoelingen, die wij als sp.a hadden toen in 2004 het aangepaste Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) werd gestemd.

Initieel was het de bedoeling om er een leuke woonbuurt van te maken met aandacht voor parkeren en met een afwisseling van pleintjes en veel groen”, aldus gemeenteraadslid Filip Moers.
“Mensen zouden in hun eigen buurt kunnen winkelen. En de bestaande boomgaard aan de westzijde van de Fabrieksstraat zou als landschappelijk waardevol element behouden blijven als klein buurtpark.
Wij betreuren dat het huidig stadsbestuur nu kiest voor ruim 1 200 leerlingen.
Drie prachtige schoollocaties in de binnenstad krijgen andere bestemmingen en de jeugd wordt op die manier uit de binnenstad gehaald.” (1)

Hieronder vindt u de integrale tussenkomst van Filip Moers.