Minister geeft sp.a en Filip Moers gelijk

Gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans heeft tijdens de gemeenteraad van maandag 25 mei 2020 gemeenteraadslid Filip Moers het woord ontnomen toen hij sprak over zijn eigen straat, de Driewilgenstraat.
Zogezegd belangenvermenging.
Het ging over de ongelijke behandeling van een gedeelte van de bewoners van de Driewilgenstraat inzake de betaling van de afkoppelingskosten van het hemelwater.

"Na een klacht bij de Vlaamse administratie door ons als sp.a, bleef hierover onduidelijkheid", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Het is in een democratie logisch dat een verkozen gemeenteraadslid de belangen van de eigen buurt verdedigt.
Is dit niet de meest concrete toepassing van ‘tussen de burger zijn’?

“Ik heb hierover een schriftelijke vraag gesteld aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, Bart Somers.
Hij volgt onze interpretatie en wijst de gemeenteraadsvoorzitter en zijn eigen Vlaamse administratie terecht.

Het is altijd fijn in de politiek gelijk te krijgen.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag en het antwoord.