COVID-19-toeslag van 120 euro per kind

"Kwetsbare gezinnen: maak er maximaal gebruik van!", raadt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove aan.

De tegemoetkoming is er voor de gezinnen, die kunnen aantonen dat hun inkomen, in vergelijking met januari of februari, minstens 10 procent is gedaald in maart, april, mei of juni 2020. En onder de inkomensgrens van 2 213 euro belastbaar inkomen zitten.
Deze gezinnen ontvangen eenmalig een toeslag van 120 euro per kind, uitbetaald in drie maandelijkse schijven.
De aanvraag kan nog gebeuren tot zaterdag 31 oktober 2020.

Bij de aanvraag moeten bewijsstukken worden toegevoegd, die het inkomensverlies aantonen (bijvoorbeeld loonfiches, attesten van de uitbetalingsinstelling voor uitkeringen, verklaring van de boekhouder of het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen).

Wie in aanmerking komt voor de toeslag, ontvangt de eerste schijf van 40 euro zo snel mogelijk na de goedkeuring van de aanvraag.
De volgende twee schijven worden uitbetaald bij het begin van de maand.” (1)