april 2009

"Waar klagen ze over?"

“Dit is geen uitspraak die ik gedaan heb, maar wel mevrouw Yvonne Matterne, die jarenlang bij de stad Sint-Truiden gewerkt heeft.
Momenteel verzorgt ze nog voor een stuk de officiële stadsrecepties.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove.

"VROLIJKE VRIENDEN in Sint-Truiden"!

Dat is de titel van een boekje dat door Erfgoedcel Sint-Truiden is uitgegeven naar aanleiding van Erfgoeddag 2009 op zondag 26 april 2009 met als thema ‘Vriendschap!’.

Eindtentoonstelling 'Kiezen voor Kunst' Sint-Truiden!

In het weekend van 1, 2 en 3 mei 2009 vindt de eindtentoonstelling van ‘Kiezen voor Kunst’ plaats in galerij Canopus (van kunstenares Carine Cox), Spiegelstraat 13 te Sint-Truiden.
Niet minder dan 41 Sint-Truidense kunstenaars (met 54 werken) nemen deel.

Jaarverslag lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken voorgesteld!

Op woensdag 22 april 2009 is het jaarverslag van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in handige boekvorm voorgesteld.

Erkenning en subsidiëring militaire musea?

In Wallonië is onlangs het 1ste Wing Historical Center van Beauvechain erkend en gesubsidieerd door de Franstalige Gemeenschap.
Dit is een goed voorbeeld om in Vlaanderen hetzelfde te vragen, bijvoorbeeld voor het Historisch Centrum Luchtmachtbasis Brustem in de abdijsite van Sint-Truiden.

Uitspraak: "Libanon is Afghanistan niet!"

“Dit is zonder meer een zinvolle missie, vooral omwille van haar grote humanitaire inslag, het rechtstreekse contact met de bevolking en het aspect opleiding naar de Libanezen toe.”

Jongerenpartnership 2009 van start!

Op zaterdag 18 april 2009 ging in Sint-Truiden voor de 7e keer op rij het project van het jongerenpartnership van start.

4e editie gastronomisch banket kansarmen hotelschool Terbiest!

Op donderdag 2 april 2009 vond in de hotelschool Terbiest al de 4e editie plaats van het gastronomisch banket voor personen en/of gezinnen, die het minder goed hebben in Sint-Truiden.
Het gaat om een initiatief van burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove dat inmiddels stilaan een traditie is geworden.

Meer democratische controle op de federale politie!

“De aanhoudende negatieve berichtgeving rond de persoon van Fernand Koekelberg, commissaris-generaal van de federale politie, is niet goed voor het algemene imago van de politie.
Ik hoor dit vaak zeggen door de bevolking, maar ook door heel wat leden van de lokale politie.”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Geogids Sint-Truiden Rondom officieel voorgesteld!

Op vrijdag 10 april 2009 werd de Geogids Sint-Truiden Rondom, geschreven door doctor in de geografische wetenschappen Pierre Diriken, officieel voorgesteld.
Deze geogids behandelt de 14 deelgemeenten, die voor de fusie van de jaren ’70, autonoom waren.
Volgend jaar verschijnt de tweede editie, die handelt over het stadscentrum en de buurten, gehuchten en wijken, die van oudsher onder Sint-Truiden ressorteren.

Samenwerking tussen lokale politie en jagers. De jacht is geopend!

Onder deze titel is er een uitgebreid artikel verschenen in het januarinummer van inforevue, het tijdschrift van de geïntegreerde politie, waarin specifieke aandacht besteed wordt aan de aanpak van dit fenomeen in de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

Renovatie sporthal Jodenstraat!

De sporthal van GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, in de Jodenstraat, die momenteel verhuurd wordt aan de stad, zal eerstdaags in erfpacht gegeven worden aan het stadsbestuur van Sint-Truiden voor een symbolische euro.
De stad engageert zich op haar beurt om de nodige investeringen te doen.  Zo is er dit jaar in de begroting 250.000,00 EUR ingeschreven voor de vervanging van het dak. Vervolgens zal ook het sanitaire gedeelte vernieuwd worden.

In alles zijn senioren belangrijk!

Bij Koninklijk Besluit (KB) van 1 september 2004 werd de elektronische identiteitskaart (eIK) in heel België ingevoerd.
De uitreiking van de eIK wordt over een periode van 5 jaar gespreid. Alle Belgen, dus ook de personen ouder dan 75 jaar, moeten bijgevolg vóór het einde van dit jaar over een eIK beschikken.

Pagina's