Een CO2-meter in elke klas: eindelijk!

Het Overlegcomité (met vertegenwoordigers van de deelstaatregeringen en de federale regering)  heeft op woensdag 17 november 2021 in het kader van de aanpak van de 4de Coronagolf eindelijk beslist om een CO2-meter te verplichten in elke klas.

Waarom heeft dat zolang moeten duren?”, vraagt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove zich af.
VOORUIT, specifiek collega Carolien Gennez, dringt daar al lang op aan.

We weten al langer dat Covid19 beter kan circuleren als de luchtkwaliteit in een gesloten ruimte slecht is. Zo wordt de besmettingskans groter.
Ventilatie-experten kunnen exact berekenen hoeveel m³ van de lucht per minuut ververst moet worden in een ruimte in functie van de oppervlakte en het aantal aanwezigen. En ze kunnen de kans op besmettingen berekenen wanneer personen te lang in een slecht of niet geventileerde ruimte blijven zitten.

Uit sporadische metingen blijkt dat de luchtkwaliteit doorgaans zeer slecht is onze scholen.
Slechts een fractie van de schoolgebouwen heeft een effectief ventilatiesysteem, onder andere als gevolg van achterhaalde infrastructuur.
Dat maakt de kans op besmettingen groot in het onderwijs.

Een CO2-meter is een belangrijk instrument om de luchtkwaliteit te meten en te controleren en om te checken of er in veilige omstandigheden les kan gegeven worden.
Als de CO-2-concentratie te hoog wordt, geeft het toestel dit aan en kan de leerkracht snel ingrijpen door ramen en/of deuren open te zetten.

Uit onderzoek blijkt dat een goede luchtkwaliteit eveneens een positief effect heeft op het concentratievermogen en de productiviteit van leerlingen.

Tot vorige week geraakte echter het ventilatiebeleid in het onderwijs niet verder dan het aspect sensibilisering.
Koppigheid van viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts? Wellicht, immers, het was al lang geweten dat CO2-meters een belangrijk preventief instrument zijn tegen coronahaarden. Bovendien is hier al vaak over gesproken binnen het Vlaams parlement en zijn er zelfs al een tweetal resoluties rond gestemd.

Minister Ben Weyts had eerder wel al een ventilatiekader 2.0 ingevoerd en overgemaakt aan de scholen over hoe zij moesten ventileren en hoe zij konden controleren of ze dat goed deden.
Hij legde de eis op om een goed ventilatiebeleid te voeren, maar gaf de scholen niet de handvaten en de middelen om dat concreet te realiseren.

Ook zijn er doorheen Corona algemene middelen vrijgemaakt om bepaalde maatregelen mogelijk te maken, zoals de aankoop van CO-2-meters.
Een aantal scholen hebben van die subsidies gebruik gemaakt om CO2-meters te kopen, maar niet voor elke klas.

Het is positief dat het Overlegcomité op woensdag 17 november 2021 dus beslist heeft om in elke klas verplicht een CO-2-meter te installeren.
VOORUIT juicht dat toe.

De kwaliteit van lucht kan gemeten worden met een CO-2-meter.
We ademen zuurstof en CO2 uit en meer CO2 betekent minder gezonde lucht.

Maar er blijven nog vragen.
-Hoeveel CO-2-meters zijn er reeds aangekocht en geïnstalleerd door scholen voor deze verplichting?
Hoeveel CO-2-meters moeten nog aangekocht worden door de scholen om elke klas te voorzien van een toestel?
-Welk budget zal hiervoor uitgetrokken worden?
Zullen scholen, die al op eigen initiatief CO-2-meters geplaatst hebben, hiervoor vergoed worden?
-Op welke wijze zal dit budget verdeeld worden?
Zullen scholen een aanvraag moeten indienen of hoe zal dit geld ter beschikking gesteld worden?
-Heeft de minister een plan van aanpak?
Komt er een groepsaankoop? Indien niet, op welke manier zal ervoor gezorgd worden dat scholen CO-2-meters met een gewaarborgde kwaliteit aankopen?
-Komen er nog andere, meer algemene maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit in de scholen?”