Verkoop vuurwerk verbieden

“Nieuwjaarsnacht was het weer prijs op heel wat plaatsen in Vlaanderen: veel vuurwerk met gevaarlijke situaties en lawaaioverlast en vooral overlast voor de dieren als gevolg”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Het wordt tijd dat de dubbelzinnige wetgeving aangepast wordt.
Gebruik van vuurwerk is verboden in Vlaanderen tenzij de gemeente toelating verleend. Verkoop mag wel, want dat is een federale wetgeving.
Weer maar eens een voorbeeld van de ingewikkelde Belgische staatsstructuur.

Voor mij is het duidelijk: ook de verkoop moet aan banden gelegd worden.

Er zijn nog zo een aantal anomalieën voor andere beleidsdomeinen. Bijvoorbeeld sommige pesticiden mogen particulier niet meer gebruikt worden, maar worden wel nog verkocht. Of enkele weken geleden heb ik nog gepleit voor het verbod op lijmvallen, maar ook de verkoop zou moeten aan banden gelegd worden. (1)

Weer maar eens een pleidooi vanuit mijn kant voor meer samenwerkingsfederalisme: dossiers globaal bekijken vanuit federaal en gemeenschaps- en gewestniveau en logische beslissingen nemen.

Het gegeven is dat dit thema elk jaar even actueel wordt naar aanleiding van de overgang van oud naar nieuw en dan weer stilvalt. (2)

Wat nog meer is: diegenen, die dat vuurwerk dan afsteken in openbare ruimte laten dan nog heel wat afval en zwerfvuil achter.
Dat is alleszins het geval op de wandelwegen thuis in de buurt: schandalig!”

  • Foto: unspslash.com, Elisha Terada.