Dieren vergiftigen: zwaar tegen optreden!

Blijkbaar is er in juli van dit jaar een hond vergiftigd tijdens een wandeling in het domein Speelhof.
De bewijzen zijn duidelijk: de eigenaars hebben het dier laten onderzoeken door een dierenarts en blijkbaar is het overlijden, onder andere een lever- en nierfalen, een gevolg van intoxicatie door een bepaald soort poeder.

“Collega-gemeenteraadslid Filip Moers heeft hier de laatste twee gemeenteraden al vragen over gesteld, ik heb dat tijdens de politieraad van dinsdag 21 december 2021 gedaan”, aldus gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Het is niet de eerste keer dat er zich feiten voordoen van vergiftigde huisdieren in Sint-Truiden. Ja, er zijn nog wel degelijk dierenbeulen, of beter dierenmoordenaars, in Sint-Truiden.

De eigenaars van de hond zijn het gif zelf op het spoor gekomen langs de Finse piste op het domein.
De lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken had bij een zoektocht in dezelfde omgeving niets aangetroffen.

De ontgoochelde eigenaars zijn dan zelf opnieuw gaan kijken en vonden wel opnieuw het wit poeder.
Ze hebben de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken gebeld om te komen kijken.
Bij hun plaats bezoek bevestigden de politiemensen dat het waarschijnlijk gif was.
In diezelfde periode zou er nog een andere hond vergiftigd zijn.

De lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken zou er goed aan doen duidelijkheid te scheppen omtrent deze aangelegenheid naar de betrokken hondeneigenaars toe.
Zoiets gebeurt best persoonlijk en niet via het ene of andere sociale medium. Een huisdier verliezen, is immers een ingrijpende gebeurtenis.

Maar los van dit persoonlijk gebeuren is het ook noodzakelijk de nodige beleidsmaatregelen te nemen in het kader van het  dierenwelzijn.
Zoals:
-systematische controles bij patrouilles van politiemensen en gemeenschapswachten op locaties, waar veel gewandeld wordt met honden;
-sensibilisering van de bevolking via alle mogelijke kanalen om verdachte omstandigheden inzake dierenvergiftiging steeds te melden aan de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken;
-herhaaldelijk publiceren via dezelfde kanalen dat er streng zal opgetreden worden tegen dierenbeulen, lees dierenmoordenaars;
-hondeneigenaars motiveren om hun hond aan de leiband te houden.

Wat het domein Speelhof globaal betreft, zou het aantal controles van de lokale politie en de gemeenschapswachten best in het algemeen opgedreven mogen worden, zoals ik al een aantal keren schriftelijk gevraagd heb. Het gaat onder andere over de aanwezigheid van brommers, loslopende honden en allerlei afval en vuil dat achtergelaten wordt, ook in de beek.”