Ludwig Vandenhove = veiligheid!

De verkiezingsbrochure van sp.a-Limburg ligt in de brievenbussen.


Ook burgemeester Ludwig Vandenhove komt er uitgebreid in aan bod als uittredend federaal volksvertegenwoordiger en 3e effectieve kandidaat op de Kamerlijst (nummer 10) rond de thema’s justitie en veiligheid.

Burgemeester Ludwig Vandenhove: “Ik zou graag mijn werk als federaal volksvertegenwoordiger verderzetten en vooral bezig blijven, naast specifieke Limburgse dossiers, rond defensie en veiligheid.

In het kader van de sp.a-plannen rond veiligheid bracht sp.a-lijsttrekker voor de Senaat Johan Vande Lanotte op dinsdag 8 juni 2010 ook een werkbezoek aan de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken. 

Hieronder vindt u het integrale interview met Ludwig Vandenhove rond justitie en veiligheid in de verkiezingsbrochure.

Geen vrijspraak meer na fouten magistraat

Ludwig Vandenhove is burgemeester van Sint-Truiden en dé justitie- en veiligheidsspecialist van sp.a. Hij klaagt aan dat kleine criminaliteit amper wordt aangepakt, dat daders worden vrijgesproken omwille van vormfouten of vrij rondlopen omdat er geen plaats is in de gevangenis.

"Veiligheid begint bij preventie in de gemeente, bij politiemensen die de buurt echt kennen. Wij willen daarom een hoger percentage wijkagenten die ook wonen in de gemeente waar ze werken. Wijkinspecteurs zijn 'de ogen en oren' van de buurt. "

Kleine criminaliteit op lokaal vlak wordt weinig tot niet bestraft.
"Door de gemeentelijke administratieve sancties uit te breiden, kan je overlast en kleine criminaliteit heel snel aanpakken. Ook jongeren kunnen zo gestraft worden, na bemiddeling. Alle veiligheidsinstanties moeten in de toekomst met concrete doelstellingen werken, zoals we dat doen voor verkeersveiligheid. We streven naar 50 procent minder inbraken en de helft minder straatcriminaliteit tegen 2015.
Met zo'n doelstelling kan je heel gericht werken ... zacht als het kan, hard als het moet."


Het stuit tegen de borst dat daders door vormfouten vrijgesproken worden.            
"De mensen hebben gelijk. Het kan niet dat een dader vrijuit gaat omdat een magistraat, een fout maakt. Magistraten die de vormvoorschriften niet naleven, moeten een sanctie krijgen. En rechters moeten zich bezighouden met recht spreken en niet met het beheren van rechtbanken. We willen ook een controlecomité voor justitie, zoals dat bestaat voor de politie en de inlichtingendiensten."        

Het lijkt dat onze veiligheid eerder door de banken bedreigd werd, dan door bankrovers?
"Witteboordencriminaliteit heeft de wereld aan de rand van de afgrond gebracht en toont aan dat het veiligheidsprobleem echt overal kan zitten, al ervaart de man in de straat dat niet zo. Maar hij draait wel op voor de gevolgen."

Er is vandaag veel te doen rond kindermisbruik dat te vaak onbestraft blijft.
"De hele bevolking leeft mee met de golf van verontwaardiging. Het is een goede zaak dat aan slachtoffers werd gevraagd zich te melden bij justitie. Dossiers die nog niet verjaard zijn, moeten met grote zorg behandeld worden. Seksueel misbruik van kinderen is een uitermate ernstige zaak. Zowel de dader als diegene die hem de hand boven het hoofd houdt, moeten gestraft worden."