Politizone S-G-N

Tentoonstelling Renovat Foto in brandweerkazerne Sint-Truiden!

Op vrijdag 5 maart 2010 werd officieel een fototentoonstelling van Renovat Foto geopend in de kazerne van de gewestelijke brandweer Sint-Truiden aan de Zepperenweg 26.

Sint-Truiden als voorbeeld van (een) veilig(e)ste stationsomgeving!

Op dinsdag 9 februari 2010 vond in Brussel ‘Security Day 2010’/> plaats rond ‘De geïntegreerde aanpak van veiligheid op het openbaar vervoer’ in een organisatie van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-Holding.

De maatschappij wordt elke dag meer onverdraagzaam!

"De maatschappij wordt elke dag meer onverdraagzaam!", zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/> naar aanleiding van een recent gebeuren op het containerpark van Sint-Truiden.

Meer aandacht voor de aanbevelingen van het Comité P!

“De jaarverslagen ven het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten, het zogeheten Comité P, moeten meer aandacht krijgen vanwege de betrokken ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie.”, concludeert burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in zijn functie als lid van de bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten.

Nieuw kaartspel lokale politie Sint-Truiden - Gingelom Nieuwerkerken!

De 2e editie van het kaartspel van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken is klaar.
Het werd officieel voorgesteld tijdens de nieuwjaarsreceptie van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken op vrijdag 29 januari 2010.

Unieke nieuwjaarsreceptie stedelijke jeugdraad in het politiehuis tot...!?

De stedelijke jeugdraad van Sint-Truiden organiseerde op vrijdag 22 januari 2010 haar traditionele nieuwjaarsreceptie in het politiehuis van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

Politiekrant januari ligt in de brievenbus!

Viermaal per jaar valt de politiekrant bij de inwoners van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in de bus.

Aangepaste camerawet al achterhaald.

Dit is de titel van een artikel van burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove dat verschenen is in Private Veiligheid - Sécurité Privée van uitgeverij Politeia Editions, nummer 43 december 2009.

Al 15 jaar burgemeester van onze mooie stad Sint-Truiden!

Dat was één van de items, die burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove aanhaalde in zijn nieuwjaarstoespraak voor het stadspersoneel op dinsdag 5 januari 2010.

Binnenlandse Zaken mist continuïteit!

Dit is de titel van een interview van burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove dat op dinsdag 5 januari 2010 verschenen is in Het Belang van Limburg.

Pagina's

Abonneren op RSS - Politizone S-G-N