Graag duidelijkheid tarieven niet-dringend ziekenvervoer

“Er moet dringend duidelijkheid komen over de tarieven voor het niet-dringend ziektevervoer in Vlaanderen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Dat dossier sleept al veel te lang aan.

Een jaar geleden stelde ik er al een vraag over aan Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke.
Hij beloofde toen duidelijkheid tegen einde 2020-begin 2021.
Nu blijkt er weer vertraging op die timing te zitten als gevolg van problemen bij de studie, die mee moet uitsluitsel brengen
.

Meer dan een jaar geleden maakte de Socialistische mutualiteit zijn beklag nog over de niet-transparante tarieven.
Onlangs deed Kom op Tegen Kanker (KOTK) een onderzoek op basis van 206 getuigenissen. Ook hieruit komen weer dezelfde pijnpunten naar voor: kwaliteit, kostprijs en informatievoorziening.
De kostprijs is vaak erg hoog en wordt niet volledig gedekt door de ziekteverzekering of de mutualiteiten. (1)

Het niet-dringend ziektevervoer is één van die domeinen, waarvoor de federale overheid en Vlaanderen samen bevoegd zijn.
Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke gaat alleszins zijn deel van de bevoegdheid ‘vastpakken’.
Hij plant deze maand nog een initiatief rond de tussenkomsten voor bepaalde (reeks)vervoeren.

Ik zal blijven opvolgen en aandringen dat Vlaanderen dat dossier weer niet op de lange baan schuift.

Hieronder vindt u mijn schriftelijke vraag en het antwoord van minister Beke.”