Vlaanderen

Nieuwe criteria erkenning moskeeën: opnieuw beginnen

Bevoegd Vlaams minister Liesbeth Homans heeft enkele weken geleden aangekondigd dat ze de criteria voor de erkenning van (nieuwe) moskeeën strenger wil maken.

"Dit heeft louter te maken met de aanstaande verkiezingen van zondag 26 mei 2019, niets met inhoud", zegt voormalig gedeputeerde van confessionele en niet-confessionele geloofsgemeenschappen Ludwig Vandenhove.

Wie gaat dat betalen?

Dat is zo een dooddoener waarmee heel wat Socialistische voorstellen onmiddellijk de grond ingeboord worden.

Ik wil elk voorstel van mij beargumenteren, maar aan dat soort personen, die gewoon tegen de Socialisten zijn, antwoord ik 'er is geld genoeg, alleen is het verkeerd verdeeld'. En het is nog waar ook.

De gave van de verontwaardiging

affiche foto 'De gave van verontwaardiging'

Curieus Vlaams-Brabant heeft een documentaire over het politieke leven van Louis Tobback gemaakt.
De première was op vrijdag 22 februari 2019.

"Ik ben graag aanwezig geweest op deze première, ik vind het zelf een eer dat ik uitgenodigd was", zegt gemeente- en provincieraadslid Ludwig Vandenhove.

Het nieuwe wielerseizoen (in Vlaanderen) breekt aan

"Tijd voor een nultolerantie voor het wegwerpen van afval en drinkbussen door wielrenners en wielertoeristen", zegt gemeente- en provincieraadslid Ludwig Vandenhove.

Sport, ook voetbal, in de breedte!

Sp.a -gemeenteraadslid Erwin Vaes heeft tijdens de gemeenteraad van Sint-Truiden op maandag 25 februari 2019 het probleem aangekaart dat een aantal ouders in toenemende mate moeite hebben om de hoge lidgelden bij (bepaalde) voetbalclubs nog te betalen.
Hij deed dat via een bijgevoegd punt.

Een doorgedreven en globaal handhavingsbeleid graag!

afbeelding website sint-truiden gas boete

Op maandag 11 februari 2019 handelde de commissievergadering van de gemeenteraad in Sint-Truiden rond het Handhavingsbeleid / Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS).

"Het wordt tijd dat het huidige stadsbestuur van CD&V-N-VA-Open Vld hier aandacht aan besteed. Beter laat dan nooit en er moet ook meer gebeuren", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Dankbaar!

slogan 'zekerheid voor iedereen, sp.a'

"Ik ben mijn partij sp.a dankbaar dat ik bij de komende Vlaamse verkiezingen op de 2de (verkiesbare) plaats sta, ik ga er nog eens 'invliegen'", zegt Ludwig Vandenhove.

Gouden Erepenningen 2018

Op woensdag 30 januari 2019 werden in het Vlaams parlement de Gouden Erepenningen 2018 uitgereikt.

Dit jaar was het thema Natuur en Milieu.
Voormalig gedeputeerde Ludwig Vandenhove was erbij.

Joke (Schauvliege) toch!

"Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege geeft, ondanks de negatieve beslissing van mij als toenmalig gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur en het negatief advies van de gemeente Kortessem, een vergunning voor de mest- en biogasinstallatie van Energy Wauters", zegt sp.a -provincieraadslid Ludwig Vandenhove. (1)

Steunpunt integriteit: geen goede zaak

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten richt een 'steunpunt integriteit' op. (1)

De bedoeling is om lokale politici duidelijk te maken wat mag en wat niet mag, bijvoorbeeld bij het krijgen van geschenken en/of bij het behandelen van vragen voor een gunst of bij sociaal dienstbetoon.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen