Vlaanderen

Jij Kiest

Op de website Jij Kiest, het platform dat Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie Nieuws (VRT NWS) half juni lanceerde, kunnen burgers met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018 voorstellen doen om het leven in hun gemeente te veranderen.

 

Provincie Limburg ondertekent vierde Green Deal

Meer dan 110 bedrijven, organisaties en (lokale) besturen engageren zich om de komende drie jaar de biodiversiteit op hun terreinen te verhogen.

 

Limburg meest diervriendelijke provincie

“Limburg is de meest diervriendelijke provincie, daar ben ik bijzonder trots op”, zegt gedeputeerde van Dierenwelzijn Ludwig Vandenhove.

 

Dag van de Regionale Landschappen 2018

Dit jaar werd de jaarlijkse Dag van de Regionale Landschappen voor heel Vlaanderen op zondag 16 september 2018 georganiseerd door de vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLH).
Centraal punt was Alden Biesen in Rijkhoven (Bilzen), Kasteelstraat 6.

 

Infonamiddag ‘Het Vlaams woonbeleid onder de loep’

Op dinsdag 25 september 2018 om 13.30 uur organiseert de Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD) een infonamiddag ‘Het Vlaams woonbeleid onder de loep’ in het ACOD – gebouw, Koning Astridlaan 45 in Hasselt.

Er is geld genoeg

Ik zeg zo vaak dat er geld genoeg is, maar dat de besteding of de verdeling ervan slecht is.
Neem nu de beslissing van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege om ‘burgers, bedrijven en lokale overheden die grondverharding uitbreken’ te subsidiëren. (1)

 

Voor mij mag alles als er geld genoeg is, maar er zijn er andere prioriteiten in de droogte- en wateroverlastbestrijding dan subsidies uitdelen om ‘fouten’ uit het verleden recht te zetten.
Wat met diegenen die het altijd goed gedaan hebben?

 

Sanering van asbest

Burgers worden zich terecht sneller bewust van de problemen rond asbest”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.
“Als vzw Duurzaam Bouwen Limburg (vzw Dubolimburg)  gaan we daar de Limburgse gemeenten en de Limburgers in ondersteunen.”

Akkoord met Meyrame

sp.a-kamerfractieleidster Meyrame Kitir pleit voor een clausule bij alle lokale overheidsopdrachten (gemeentebesturen) waarbij sociale dumping hard wordt aangepakt. (1)

 

Sossen

Er is opnieuw hoop.

 

Het zijn niet meer alleen de Sossen geweest. N-VA pakt nu ook de anderen aan. (1) (2)

 

Wel een constante: afbreken en negatief zijn.

 

Vergunningen afleveren, maar ook opvolgen

“Als gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur lever ik vergunningen af of weiger ze, maar ik probeer de uitvoering ervan ook zo goed mogelijk op te volgen”, aldus Ludwig Vandenhove.

 

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen