Infosessie Faunabeheer Everzwijnen

Op dinsdag 19 juni 2018 organiseerden het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), het Agentschap Natuur en Bos (ANB), participatie-expert Levuur en de provincie Limburg een infosessie rond het faunabeheer van everzwijnen in PXL-Tech ( Gebouw H) , Agoralaan in Diepenbeek.

Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove verzorgde de inleiding.

Ludwig Vandenhove: “Het aantal everzwijnen in Vlaanderen en Limburg blijft toenemen.
Goed aan de éne kant, want dat wijst op het herstel van de natuur en everzwijnen horen hier thuis. Maar aan de andere kant zorgt dat ook voor heel wat overlast, de regelmatige berichten hierover in de media zijn hier het sprekend bewijs van. Denken we onder andere maar aan de schade, die ze kunnen toedienen aan landbouwgewassen,  de tuinen, die ze omwoelen en/of de verkeersongevallen, die ze veroorzaken.
Ik kan dit bevestigen met een voorbeeld uit het leven gegrepen: op maandag 18 juni 2018 stopte ik in café Nieuw Bolderberg in Heusden-Zolder, Sint-Jobstraat 102  om de 2de helft van  de voetbalwedstrijd België-Panama te bekijken en ik werd daar na de wedstrijd onmiddellijk aangesproken over de problematiek.
Zie Voetbal kijken in de moskee  van 18-06-2018 op deze website.

Moeten we everzwijnen dan maar overal beginnen te bejagen?
Verplaatsen we daarmee niet het probleem?
Dat er steeds meer everzwijnen zijn, is het bewijs dat de natuur zich opnieuw ontwikkelt. Kijk ook naar de wolf. We zullen daar bijgevolg (op een natuurlijke manier?) moeten leren mee omgaan , zoals onze voorouders dat gedaan hebben in weliswaar totaal andere tijden.
Is het voor sommigen in de jachtwereld geen alibi om de natuurgebieden te kunnen bejagen?
Wat dat laatste betreft, wil ik duidelijk zijn: zolang ik in Limburg iets te zeggen heb qua leefmilieu en natuur gaat dat niet gebeuren, verdelgen kan, jagen niet.
Het probleem van de everzwijnen mag niet verward worden met het debat om de jacht al dan niet uit te breiden qua gebied(en) en/of periode(s).

Ik volg de stelling van ANB.
Het is beter om per regio specifieke beheerdoelen af te spreken.
Sinds 2014 is het volgens de nieuwe jachtwetgeving verplicht om via overleg tussen terreinbeheerders regionaal afspraken te maken over het beheer van het everzwijn.
ANB heeft de opdracht gekregen om jaarlijks per ‘faunabeheerzone’ overlegmomenten te organiseren met de terrein beherende verenigingen, de landbouwsector, de jachtsector en de betrokken overheden met terreinen in de regio.
Het doel van deze vergaderingen is om te komen tot een consensus over de beheerdoelen voor het everzwijn in die regio, zowel qua preventieve maatregelen, als wat betreft de verschillende aspecten van de jacht en gezamenlijke beheeracties.

De everzwijnenproblematiek is een Vlaamse aangelegenheid, maar in Limburg nemen wij onze verantwoordelijkheid op. Vandaar de verschillende initiatieven, zoals nu eveneens deze infosessie.
Ons doel is qua deelnemers alleszins al bereikt: meer als 50, waarvan er heel wat uit gemeenten.
Gemeenten worden vaak met het probleem geconfronteerd, maar weten niet altijd hoe er moet mee omgegaan worden. Nochtans kunnen zij de bevolking sensibiliseren en informeren, bijvoorbeeld via de gemeentelijke informatiebladen. Ook de Regionale Landschappen kunnen daarin een belangrijke rol spelen.

Ik wens jullie een interessante en leerrijke studie voormiddag.”

Zie ook Goed of slecht nieuws?  van 05-02-2018 en Everzwijnenproblematiek: er moet iets gebeuren van 22-09-2017 op deze website.