Ook dat nog

“Het cd&v-Open Vld-N-VA- stadsbestuur van Sint-Truiden - N-VA maakt er pas deel van uit na de verkiezingen van 2018 - heeft blijkbaar meer dan tien jaar nodig gehad om tot het besef te komen dat er iets moet gebeuren met het administratief centrum ‘Schuttershof’ (Kazernevest 13)”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Er is nu plots een mail vertrokken naar het gemeentepersoneel dat er naar een oplossing gezocht wordt.

Ondertussen wordt er gesuggereerd, ik citeer, “creatief na te denken… .
Mogelijke oplossingen zijn: het optimaal gebruik maken van de mogelijkheid om 2 dagen van thuis uit te werken, teammeetings buitenshuis organiseren (bijvoorbeeld wandelmeeting of vergadering in het park), af en toe samen met je team werken vanop een andere locatie (Gazometersite (GAZO), bibliotheek, cultuurcentrum, abdij).”

Pure improvisatie!
Weer maar eens een voorbeeld dat de basisdienstverlening aan de inwoners de voorbije jaren verwaarloosd is ten voordele van andere, dure veel minder noodzakelijke projecten.
Wat is er nu essentiëler dan de bevolking ontvangen in een degelijk, duurzaam gebouw voor een goede service door gemotiveerde ambtenaren?
Daarvoor betalen de inwoners uiteindelijk belastingen.

Ik ken de reactie al: wat hebben jullie er als Socialisten aan gedaan toen jullie deel uitmaakten van de bestuursmeerderheid?
Wij hebben tijdens onze legislatuur een aantal aanpassingen gedaan aan het gebouw. Bovendien hebben we het oud Atheneum precies aangekocht met de bedoeling eventueel één grote site te maken, waar diverse diensten meer gecentraliseerd kunnen zitten.
Uiteraard hadden we dan een oplossing gezocht voor de er toen nog gevestigde verenigingen.

In de voorbije tien jaar is er enkel nagedacht over de Minderbroederssite. 
Een totaal onrealistisch en onbetaalbaar project.

Ik ben benieuwd met welk duurzaam voorstel het college van burgemeester en schepenen nu zal komen.

Als ik hoor over de kelder vol water in het administratief centrum en het doorregenen in het cultureel centrum hou ik mijn hart vast over wat er nog allemaal scheelt in andere stadsgebouwen. Elke burger onderhoudt haar/zijn eigendom, dus zou een lokale overheid dat evenzeer moeten doen. Maar even het geheugen opfrissen: toen wij als SP, nu VOORUIT, in 1995 toetraden tot de meerderheid hebben we enkele jaren fors moeten investeren in daken, dakgoten, etc. om een inhaalbeweging te doen.
Ik vraag mij af of daar de voorbije jaren voldoende aandacht aan besteed is.

Het personeel en de bevolking van de stad Sint-Truiden verdienen beter.” 
___