Neen, geen flexi-jobs in de kinderopvang

“De Liberalen promoten flexi-jobs, voor hen is dat de veruiterlijking van een (nog meer) flexibele arbeidsmarkt. 
Ze willen nu zelfs de crisis in de kinderopvang aanpakken via zulke flexi-jobs”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Voor mij is dat geen oplossing.
Een belangrijke sector, zoals de kinderopvang, verdient personeel met een volwaardig statuut.

Het is een ontkenning van de aanbevelingen van het verslag van de Onderzoekscommissie rond kinderopvang in het Vlaams Parlement, nochtans ook goedgekeurd door Open Vld (1). Werken in de kinderopvang is iets anders dan bijvoorbeeld in de horeca, waar op specifieke momenten, zoals ’s avonds of in het weekend, ineens arbeidskrachten nodig zijn.  

Via flexi-jobs kunnen werknemers, die minimum 4/5de werken of gepensioneerden, onbeperkt bijverdienen zonder dat er belastingen of sociale bijdragen moeten op betaald worden.
Er staat geen beperking op het aantal uren dat je mag flexwerken.
Het is een erfenis van de toenmalige regering van Charles Michel. (2)

Flexi-jobs zijn geen structurele oplossing om mensen aan het werk te helpen. Bovendien levert het niets op voor de overheid qua belastingen of qua sociale zekerheidsbijdragen. Ze dragen ook niet bij tot het verhogen van de tewerkstellingsgraad waar zoveel om te doen is, onder andere om het overheidstekort terug te dringen.

De actuele problemen binnen de kinderopvang verdienen een duurzame en structurele aanpak, geen flexi-jobs. Bovendien zien wij als VOORUIT kinderopvang meer als een voorbereiding op het kleuteronderwijs. De kwaliteit is dus belangrijk.

Waarom geen basisbanen invoeren in de kinderopvang?
Basisbanen, een VOORUIT-voorstel,  zijn volwaardige jobs aan het minimuminkomen met opbouw van de sociale rechten op maat van de werkzoekende. (3)

Positief is alleszins dat het maatschappelijk en politiek debat over kinderopvang volop bezig is.”
___