Natuurverbindingen in Sint-Truiden

“Het met elkaar in verbinding brengen van natuurgebieden - open ruimte - speelt een cruciale rol bij het aanpassen aan de klimaatveranderingen en het stoppen van de achteruitgang van de biodiversiteit”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“De provincie Limburg - het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) - heeft een overzicht gemaakt van zogeheten mogelijke groene linten in elke Limburgse gemeente en welke diersoorten daarbij een belangrijke rol kunnen spelen.
Alles kadert binnen de Europese Biodiversiteitsstrategie 2030.

 

Dit overzicht van natuurverbindingen borduurt verder op initiatieven, die ik genomen heb in mijn periode als Limburgs gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur. Zo zijn er de gemeentelijke natuurrapporten en de rapporten Klimaat en Energie en de rapporten Klimaatadaptatie.
Zij kunnen samen gelezen worden en vormen een mooi geheel als basis voor een lokaal beleid
.

Een natuurverbinding kan niet van vandaag op morgen gerealiseerd worden.
Misschien geraken twee natuurkernen in ons versnipperd landschap zelfs nooit voor 100% aaneengesloten. Maar elk functioneel ingericht onderdeel kan bijdragen aan de overlevingskansen van bepaalde diersoorten. (1)

Werk aan de winkel dus voor de gemeentebesturen. En voor de provincie Limburg en het PNC om de gemeenten daarbij maximaal te ondersteunen en het zo goed mogelijk op te volgen.
Nog maar eens een reden om de provincies als beleidsniveau te behouden.

Ik zal in Sint-Truiden alleszins aandringen dat de stad gebruik maakt van deze geboden mogelijkheden voor een doorgedreven natuurbeleid.”