Opiniepeiling ‘Sintruin Begot’: ik geloof het niet

De Sint-Truidense lokale nieuwswebsite ‘Sintruin Begot’ heeft andermaal een  zogeheten bevraging gedaan naar de kiesintenties van de -zogezegd- inwoners van Sint-Truiden. (1)

Net zoals de vorige keer zijn die resultaten voor mij niet geloofwaardig”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Op www.sintruinbegot.be kan u de volledige uitslag en de analyse van Natascha  Clerinx (‘hoofdredacteur’) bekijken.

Hieronder ziet u de belangrijkste twee tabellen.

 

Waarom geloof ik opnieuw niet in de cijfers van deze peiling?
Vooreerst zijn er dezelfde technische redenen als de vorige keer.
De resultaten zijn opnieuw niet betrouwbaar en niet representatief.
Iedereen kon stemmen via de website, ook van buiten Sint-Truiden. Dus dat betekent dat diegenen, die gestemd hebben helemaal niet de afspiegeling van de bevolking zijn (qua leeftijd, geslacht, achtergrond, etc.). Bovendien is er geen enkele controle of bepaalde politieke partijen en/of bepaalde personen al dan niet ‘gemobiliseerd hebben’ om voor hen te stemmen.
Tweedens vertrouw ik de Truienaren dat ze overwegend positief en niet onverdraagzaam zijn, zoals nu net niet uit deze bevraging blijkt.

Ik neem akte van de resultaten van deze peiling. Maar zelfs als de resultaten enigszins de realiteit zouden benaderen, gaat het nog maar altijd over een peiling en bij verkiezingen tellen enkel de uitslag en de stemmen op de dag zelf

Ik blijf het volste vertrouwen hebben in de bevolking dat ze VOORUIT volgend jaar zullen belonen voor de constructieve oppositie en voor het aan het licht brengen van de talrijke schandalen van de huidige meerderheid.

‘Sintruin Begot’ heeft mij om een officiële reactie gevraagd en ik heb die bezorgd. Maar blijkbaar was die te kritisch op op te nemen in de analyse.
Van ernstige journalistiek gesproken…

NEEN, aan dit soort spielereien heeft de lokale democratie geen boodschap.