Vertrouwen geven is belangrijk

“Vertrouwen aan iets of aan iemand geven, is een belangrijk maatschappelijk gegeven”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Misschien moet de huidige meerderheid - cd&v, N-VA en Open Vld - in de stad Sint-Truiden dat wat vaker doen.

Ik heb het voorbeeld voor ogen van de gemeentelijke infrastructuur in de deelgemeenten, die eigendom is van de stad.
De stad Sint-Truiden heeft de laatste jaren serieus geïnvesteerd in zalen of buurthuizen in de dorpen, onder andere in Aalst, Runkelen (‘Den Andries’) en Zepperen (VEVA).
Een goede zaak, wij hebben dat als VOORUIT telkens gesteund.

Maar het beheer is iets anders.
Volgens de inwoners en de verenigingen verloopt dat stroef met teveel administratieve en andere rompslomp en teveel bemoeizucht vanwege het stadsbestuur.
Waarom geeft de stad Sint-Truiden dat beheer niet (meer) uit handen aan een lokaal bestuur bestaande uit vertegenwoordigers van de belangrijkste gebruikers en/of verenigingen op basis van een soepele overeenkomst of reglement?
Het Cultuurpact kan hierbij als uitgangspunt dienen.
Ik baseer mij hierbij op de Gemeentelijke Feestzaal in Aalst, waar ik mij in mijn 18 jaar als burgemeester helemaal niet heb moeten mee bemoeien en waarbij er nooit echte problemen zijn geweest.
Waarom kan het huidige stadsbestuur dat nu niet op dezelfde manier doen in Aalst, Runkelen en Zepperen?
Geef de lokale verenigingen en de inwoners voldoende vertrouwen.

Wat raar is, is dat de huurvoorwaarden van deze drie accommodaties niet terug te vinden zijn op de officiële website van de stad Sint-Truiden, waar alle (parochie)zalen op staan. Ook opvallend is dat van private locaties enkel Stayen erop staat.
Deze informatie zou net accuraat moeten zijn om inwoners en verenigingen toe te laten aan transparante voorwaarden zalen te kunnen huren. Ook de gegevens van de scholen, die wensen te verhuren, zouden daaraan toegevoegd moeten worden. En regelmatig, bijvoorbeeld om het jaar, geactualiseerd moeten worden.

Zulk beleid naar lokalen en/of zalen toe, is geen kwestie van geld, enkel van organisatie.
En dat precies hebben we nodig in Sint-Truiden gezien de slechte financiële toestand.”