De Europese Commissie (EC) geeft Vlaanderen een onvoldoende voor het landbouwbeleid

“Zo horen we het ook eens van een ander dat er aan het Vlaamse landbouwbeleid heel wat schort”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Het Europees landbouwbeleid, nog altijd één van de grootste uitgavenposten, wordt hervormd.
Dat gebeurt in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).
In ruil voor de miljarden euro’s subsidies voor inkomenssteun aan de landbouwers en voor plattelandsontwikkeling moet er meer aandacht komen voor duurzame landbouw met respect voor milieu en klimaat.
Terecht voor VOORUIT.

Alle Europese lidstaten en regio’s, bijgevolg Vlaanderen in ons geval, moesten tegen eind vorig jaar een strategisch plan indienen, waarin wordt uitgelegd hoe ze deze doelstellingen zullen realiseren. Vlaanderen was te laat met het indienen van dat plan, maar daarnaast heeft de EC heel wat bemerkingen.
Zullen de voorstellen voldoende bijdragen aan een sterkere milieubescherming, een betere biodiversiteit en meer klimaatactie?
Volgens de EC niet. Het plan zal dus moeten bijgestuurd worden. (1)

De uitstoot van de veestapel wordt onvoldoende aangepakt (2), de ambitie op het vlak van lucht -en waterkwaliteit is te beperkt en er gaan nog teveel voedingsstoffen verloren, onder andere door de erosie met verontreiniging tot gevolg. Bovendien is de ambitie inzake het terugdringen van pesticiden te laag en heeft Vlaanderen slechts 1,5 procent bio landbouw, zeer laag in verhouding tot andere lidstaten.

De EC heeft een brief aan de Vlaamse regering gestuurd met al deze elementen.
De Vlaamse regering kan de kop niet langer in het zand steken
.

Het is opmerkelijk dat ik via recente mondelinge en schriftelijke vragen precies de nadruk heb gelegd op de tekortkomingen waar nu Europa op wijst. Het kan gewoon zo niet langer.
Hoelang hebben de landbouworganisaties, lees de Boerenbond (BB), de cd&v en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns nog nodig om dit in te zien?
Neen, wij met VOORUIT en andere kritische stemmen zijn niet verkeerd, zij zijn verkeerd, zoals de EC nu bevestigt.

Er moet gewoon een ander landbouwbeleid komen in Vlaanderen. (3)
Wie iets anders zegt, maakt de bevolking en de landbouwers iets wijs.

Voor VOORUIT en mijzelf zijn de Green Deal en een duurzaam landbouwbeleid niet tegengesteld aan elkaar, wel complementair.
Een rechtvaardig landbouwinkomen moet precies samen kunnen gaan met een echt duurzaam landbouwbeleid.

Ik ben benieuwd wat er nu weer zal geantwoord worden vanuit de betrokken minister Jo Brouns en zijn politiek gekleurde diensten met heel wat BB-getrouwen.
Ik heb alleszins al een mondelinge vraag ingediend voor de minister.”