mei 2022

Humor

Humor, als we er serieus over zijn, komt voort uit het onweerlegbare feit dat we allemaal geboren zijn in een verliezende strijd.

Gemeente Zelzate: goed gedaan!

Zelzate heeft de oorlog nog niet gewonnen, maar wel al een belangrijke veldslag.

Waarover gaat het?

Psychologische en psychische hulp voor landbouwers

Er wordt heel wat gesproken over psychologische en psychische problemen in de landbouwsector.
Met de stikstofproblematiek en de conceptnota Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS) dreigen deze te pieken.

De capaciteitsmonitor: hoe zit het in Limburg?

Sinds 2015 laat de Vlaamse regering om de drie jaar een capaciteitsmonitor voor het onderwijs opstellen.
De bedoeling is om de benodigde capaciteit te kunnen inschatten voor het lager en het secundair onderwijs. Met andere woorden, hoe verhouden vraag en aanbod zich ten opzichte van elkaar?

Actie voor sterke openbare diensten

Op dinsdag 31 mei 2022 houden de drie traditionele overheidsvakbonden –‘blauw’, ‘groen’ en ‘rood’- een actie voor sterke openbare diensten.

Stop met de privatiseringen en investeer opnieuw in duurzame openbare diensten en in personeel”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Bovendien komt er nu nog de eis bij voor meer koopkracht met de voorthollende inflatie.

Als jarenlang vakbondslid ben ik mijn steun gaan betuigen aan het stakerspiket van de Algemene Centrale van de Openbare Diensten (ACOD) aan het station van Hasselt.

Schandalig hoe sommige vragen in het Vlaams parlement (niet) beantwoord worden

“Recent stelde ik een vraag aan viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts in verband met de door Vlaanderen erkende dierenasielen, hoeveel en welke dieren er opgevangen worden en wat de evolutie is”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Het antwoord was andermaal ontgoochelend, zie hieronder.
Het is net niet gezegd “zoek het zelf op”
.

Weer tentoonstelling in Halmaal

Gedurende twee weekends loopt er weer een tentoonstelling in de deelgemeente van Sint-Truiden Halmaal. Er zijn eveneens heel wat randactiviteiten.

De titel van het initiatief: VRIJHEID.

Bezoek Montpellier en Barcelona

Van zondag 8 mei 2022 tot en met donderdag 12 mei 2022 bracht de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement een werkbezoek aan Montpellier (Frankrijk) en Barcelona (Spanje).
Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove was erbij.

Eén keer per legislatuur doet elke commissie in het Vlaams parlement een buitenlands werkbezoek.
De Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid had gekozen om enkele goede voorbeelden te bezoeken rond de thema’s stadslandbouw en stedelijke voedselstrategie.

Tapkast

Hij hoorde niet thuis in een wereld waarin het makkelijker was om iemand aan te klikken of weg te swipen dan om samen een gesprekje aan de tapkast te voeren.

Dezelfde pensioenrechten

“Ik verneem uit het werkveld dat er sommige gemeenten zijn, die overlevingspensioen uitbetalen aan de langstlevende echtgeno(o)t(e) van personen, die een uitvoerend gemeentelijk mandaat gehad hebben en andere niet”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Dat betekent discriminatie.

Iedereen, die in eenzelfde situatie verkeert, heeft recht op dezelfde pensioenrechten, dat is niet meer dan rechtvaardig.

Sartre & de Beauvoir

Prachtige vertolking van Sien Eggers en Frank Focketyn in een regie van Stefaan Van Brabandt (De Verwondering & Het Zuidelijk Toneel) in het cultuurcentrum in Hasselt (Kunstlaan 5) op donderdagavond 26 mei 2022.

Ontspannend, leerrijk en filosofisch.

Voorstel van decreet om achterpoort erfbelastingen te ontwijken, sluiten

“Op dinsdag 24 mei 2022 werd in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie het voorstel van decreet van collega en fractieleidster Hannelore Goeman en mijzelf besproken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Meer lokale leveranciers voor de stad Sint-Truiden?

De stad Hasselt heeft een initiatief genomen om meer Hasseltse ondernemers de kans te geven om stadsleverancier te worden. (1)

Een goede actie, waarom ook zoiets niet opzetten in Sint-Truiden?”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Hasselt wil de lokale handelaars duidelijk maken dat zij va(a)k(er) kunnen meedingen bij een offerteaanvraag vanuit het stadsbestuur.
Nu gebeurt dat te weinig.

Pagina's