Dezelfde pensioenrechten

“Ik verneem uit het werkveld dat er sommige gemeenten zijn, die overlevingspensioen uitbetalen aan de langstlevende echtgeno(o)t(e) van personen, die een uitvoerend gemeentelijk mandaat gehad hebben en andere niet”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Dat betekent discriminatie.

Iedereen, die in eenzelfde situatie verkeert, heeft recht op dezelfde pensioenrechten, dat is niet meer dan rechtvaardig.

Ik stelde een schriftelijke parlementaire vraag aan viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers.
De minister volgt mij in mijn redenering.

Ja, het betreft hier een zeer praktische vraag op basis van een concrete situatie, die zich voordoet. Maar dienen precies daarvoor ook geen parlementaire vragen?

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Bart Somers (Open Vld).