Psychologische en psychische hulp voor landbouwers

Er wordt heel wat gesproken over psychologische en psychische problemen in de landbouwsector.
Met de stikstofproblematiek en de conceptnota Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS) dreigen deze te pieken.

“Onlangs heeft Vlaanderen beslist extra financiële middelen toe te kennen aan de vzw Boeren op een Kruispunt, een hulporganisatie, die professionele psychologische en psychische begeleiding op mensenmaat aanbiedt aan alle Vlaamse land- en tuinbouwers”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Mijn mening is dat alle bevolkingscategorieën recht hebben op de nodige aandacht bij eventuele problemen, niet enkel de boeren. Waarom dan ook niet algemeen inzetten op een meer laagdrempelige aanpak voor de ganse bevolking in plaats van te focussen op één welbepaalde categorie?

Deze en een aantal andere vragen stelde ik aan Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns tijdens de  Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid op woensdag 25 mei 2022.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Jo Brouns.(1)