november 2020

Voorzichtigheid geboden!

Gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove roept op tot maximaal testen nu een Corona-besmetting is vastgesteld bij de Groendienst van de stad Sint-Truiden.

We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn. Best worden alle stadsarbeiders, die in het stadswerkhuis mogelijk in contact geweest zijn met groenarbeiders, getest. Ook moet er onderzocht worden of de verantwoordelijke(n) bij de stad Sint-Truiden niet te lang gewacht hebben om in te grijpen”, zegt Ludwig Vandenhove.

Jan Jambon ondervragen

Het is weer de periode van de begrotingsbesprekingen, begroting 2021 in dit geval.

“Vermits ik lid ben van de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie betekent dat ook vragen stellen aan Vlaams minister-president Jan Jambon”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Op dinsdag 10 november 2020 kwamen de bevoegdheden ‘Ondersteuning van de Vlaamse Regering en Rampenschade 2021’ en ‘Digitalisering en Interne Dienstverlening Vlaamse Overheid 2021’ aan bod.

De verzuiling

Er waren slechte en goede kanten aan de verzuiling.

Slecht, onder andere omdat personen en families eerder beoordeeld werden op tot welke zuil ze behoorden dan op andere criteria.

Goed, omdat de mensen zich beschermd voelden en ze tenminste nog vochten voor ‘iets’, wat dat ‘iets’ ook was.  

Meer participatie voor senioren op gemeentelijk vlak

Sedert enkele jaren zijn gemeenten niet meer verplicht een adviesraad voor senioren te hebben. Bovendien mogen provincies sedert 2017 op dat vlak geen initiatief meer nemen, waardoor ook de provinciale inspraakorganen zijn verdwenen.

Sommige gemeenten hebben dat goed opgevangen door een adviesraad te behouden of andere formules te voorzien. Maar in sommige gemeenten is er niets meer”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Deze situatie is tegengesteld aan het gegeven dat de groep senioren -gelukkig- steeds maar groeit.

‘Ander’ fruit?

Economische activiteiten, die mede afhankelijk zijn van de natuur en van weersomstandigheden, zoals de land- en tuinbouwsector, hebben al altijd met het klimaat rekening moeten houden. Maar nu meer dan ooit

Moeten de fruittelers en -fruitbedrijven ook uitkijken naar eventueel andere teelten als gevolg van de klimaatverandering?

Kortelings een Vlaamse verbindingsofficier

Voor het einde van de maand zou er een verbindingsofficier van de geïntegreerde politie, met veiligheidsmachtiging, 
aangesteld worden bij de Vlaamse regering.
Dat was aangekondigd in het regeerakkoord.

“Hoe is’t met u?”

Dat is altijd al een belangrijke vraag, maar nu in deze Covid-19- en quarantainetijden zeker.

Katten blijven steriliseren, maar …

“Het is goed dat de sterilisatieverplichting van katten bestaat en blijft behouden en dat we er blijven rond sensibiliseren, zoals overheden en dierenorganisaties doen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Nieuwsbrief nr. 58

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

 

Tags:

‘Mislukte’ fonteinen in Sint-Truiden

Samen met de waterpartij op de Groenmarkt, werden de fonteinen op het Abdijpein in werking gezet.

"Maar wat blijkt?
Zij zijn inmiddels en nog altijd uitgeschakeld", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Anders

Alles wat een schrijver schrijft, had net zo goed anders kunnen zijn-maar pas nadat het geschreven is. Net zoals een leven anders had kunnen zijn, maar pas nadat het geleefd is. (1)

Dierenmishandeling in slachthuizen

“Er blijven regelmatig afgrijselijke beelden opduiken van dierenmishandeling in slachthuizen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Onlangs was het weer prijs in Zele.

Meestal ontstaat dan de discussie of de beelden wel echt zijn. Maar voor mij is dat grotendeels een non-discussie, de beelden zijn (ergens) opgenomen, het gaat altijd over dieren, die zwaar afzien.

Voor mij is er maar één mogelijke oplossing: hard optreden tegen de overtreders met zware boetes en strenge straffen.

“Ik heb geen problemen met de PVDA”

Gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove zegt dit naar aanleiding van een aantal uitspraken van PVDA-militant Maxime Pirard uit Sint-Truiden. (1)

Pagina's