november 2020

Hervorming erfgoedsubsidies: consequenties voor lokale besturen

“De hervorming van de erfgoedsubsidies zullen wellicht een aantal (financiële) gevolgen hebben voor de lokale besturen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Mijn aanvoelen wordt bevestigd door het antwoord op een schriftelijke vraag aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers.  De lokale besturen zullen bijgevolg weer mee opdraaien voor de gevolgen van beslissingen van de Vlaamse regering.”

Stop nertsenkwekerijen

De Vlaamse regering heeft eerder beslist om de nertsenkwekerijen tegen vrijdag 1 december 2023 definitief af te bouwen. Omdat de vergoeding voor de betrokken eigenaars door de Europese Unie (EU) gezien werd als staatssteun, moest er een nieuw besluit genomen worden.

Dreigingsniveau: federale aangelegenheid!

De (her)evaluatie van het dreigingsniveau voor België is (gelukkig!) een federale materie. En toch vraagt Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir per brief aan haar federale collega om dat niveau aan te passen na de terreuraanslag op maandag 2 november 2020 in Wenen. (1)

Hoogstamboomgaarden: dringend handhaven!

“Er zijn in Sint-Truiden weer maar eens heel wat hoogstamboomgaarden gesneuveld.
Gewoon schandalig”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Het stadsbestuur van Sint-Truiden faalt weer maar eens qua handhaving.
Grote woorden, maar in de praktijk niets.

Foorkramers, vraag uw premie aan!

Zelfstandigen, dus ook foorreizigers, hebben recht op een aantal premies al gevolg van Covid-19.

Het gaat om het Vlaams Beschermingsmechanismehet Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme en het dubbel overbruggingskrediet.

Belangenvermenging

“Wat ik enkele weken geleden al aankondigde op mijn website is nu via de media nog breder bekend geworden: de belangenvermenging van schepen van de stad Sint-Truiden Jelle Engelbosch als (ex-)voorzitter van het sociaal verhuurkantoor ‘Land van Loon’” (1) (2), zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Stomme mensen

Ik denk dat het grotendeels waar is wat ik ooit een beroemde toneelschrijver hoorde zeggen, dat er geen werkelijk stomme mensen bestaangeen oninteressante mensenlevens, en dat je daar vanzelf achter komt als je bereid bent gewoon naar mensen te luisteren. Alleen moest je dan soms ook bereid zijn daar flink wat tijd voor uit te trekken

En maar bomen kappen in Sint-Truiden!

“Deze week heb ik weer verschillende telefoons gekregen van verontruste burgers over gekapte bomen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Pagina's