Politizone S-G-N

6 nieuwe wijkinspecteurs in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken

In de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zijn vanaf 1 januari 2012 6 nieuwe wijkinspecteurs.

Buurt belangrijk bij het aanpakken van criminaliteit

“Dat een buurt belangrijk is bij het aanpakken van criminaliteit is nog maar eens aangetoond in de Beekstraat in Sint-Truiden.”, zegt burgemeester en voorzitter van het politiecollege en de politieraad van de zone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken Ludwig Vandenhove.

‘Laat je niet in de zak zetten!’

Als we burgers op hun gedrag en hun eigen verantwoordelijkheden willen aanspreken, komt het erop neer om telkens opnieuw dezelfde boodschap te herhalen, liefst op een zo origineel mogelijke manier. Zo blijft de aandacht getrokken!

Debat ten gronde over de financiering van gemeenten en steden

“Ik pleit voor een debat ten gronde, waarbij de financiering van gemeenten en steden structureel wordt geregeld vanuit de Vlaamse regering. Deze visie is ook ingegeven vanuit een democratische bekommernis. Immers, de burger heeft het meest vertrouwen in het gemeentelijke bestuursniveau.”

"Niet alle politiemensen zijn 'geldwolven'!"

Dat zei Ludwig Vandenhove, burgemeester en tevens voorzitter van het politiecollege en de politieraad, onder andere tijdens de officiële nieuwjaarsreceptie van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken op vrijdag 27 januari 2012.

Situatie Diestersteenweg: we doen wat we kunnen!

De buurtbewoners van Metsteren protesteren tegen de verkeerssituatie in hun buurt.

Politiekrant januari 2012 is klaar!

Viermaal per jaar valt de politiekrant bij de inwoners van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in de bus.

Sint-Truiden is dieven te gauw af

Onder deze titel verscheen een artikel over de aanpak van gauwdieven in Sint-Truiden in de Besafe Bulletin voor burgemeesters (nummer 21) voor een lokaal preventie- en veiligheidbeleid van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de federale overheidsdienst (fod) Binnenlandse Zaken.

Jan Superpolitieman

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de preventiedienst van de stad Sint-Truiden hebben een boekje gepubliceerd voor kinderen.
Het kan gebruikt worden in scholen, bij activiteiten van jeugdverenigingen en/of als kinderen, al dan niet in schoolverband, een bezoek brengen aan het politiehuis en/of de preventiedienst, Sluisberg 1.

Sint-Truiden: 5 900 m² zonnepanelen

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van Sint-Truiden en de stad Sint-Truiden stellen 5 900 m² daken ter beschikking voor het opwekken van zonne-energie.

Pagina's

Abonneren op RSS - Politizone S-G-N