Jan Superpolitieman

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de preventiedienst van de stad Sint-Truiden hebben een boekje gepubliceerd voor kinderen.
Het kan gebruikt worden in scholen, bij activiteiten van jeugdverenigingen en/of als kinderen, al dan niet in schoolverband, een bezoek brengen aan het politiehuis en/of de preventiedienst, Sluisberg 1.

Het werkje, dat vooral gericht is op kleuters en leerlingen uit de eerste graad van het lager onderwijs, is van de hand van preventieambtenaar Kim Herbots.
“Toen zij met het idee van deze publicatie kwam aandraven, heb ik haar hier onmiddellijk in gesteund.”, zegt burgemeester en tevens voorzitter van het politiecollege en de - raad
Ludwig Vandenhove.

 

Het boekje werd officieel voorgesteld op donderdag 19 januari 2012 in het politiehuis naar aanleiding van het bezoek van enkele klasjes uit de vrije basisschool Klim-op en de Freinetschool Het Wijdeland van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

 

 

 

 

In het lokaal integraal veiligheidsbeleid, dat de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken voert, moet veiligheid in de meest brede betekenis van het woord opgevat worden.
Integrale veiligheid komt er op neer dat de burger zich in alle omstandigheden, op alle plaatsen en op alle leeftijden zo goed mogelijk in haar/zijn vel moet kunnen voelen.

 

 

Om dit beleid uit te werken, is het belangrijk dat niet alleen de preventie- en politiediensten, maar ook de burgers zelf hun verantwoordelijkheid nemen.

 

 

In de aanpak van problemen zoals hondenpoep, zwerfvuil, sluikstorten en alle andere mogelijke vormen van overlast moet een mentaliteitsverandering teweeggebracht worden. Niets is echter zo moeilijk als het veranderen van menselijk gedrag.
Als we mensen op hun gedrag en hun eigen verantwoordelijkheden willen aanspreken, komt het erop neer om telkens opnieuw dezelfde boodschap te herhalen.
Dit geldt voor alle preventieve projecten. Bij onze acties in het kader van gauwdiefstallen zien we bijvoorbeeld dat deze aanpak zijn vruchten heeft afgeworpen gezien de daling van het aantal feiten.

 

 

Preventieambtenaar Kim Herbots, die in haar vrije tijd bedreven is in het schrijven en tekenen van kinderverhalen, bedacht een nieuwe manier om burgers op hun verantwoordelijkheid te wijzen.
Ze ontwikkelde vanuit haar persoonlijke beleving en interesse een prentenboekje waarin kinderen hun ouders op verkeerd gedrag wijzen.

 

 

“Ik stel, als moeder van twee kinderen, vast dat jonge kinderen een zeer groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben.
Uit een kindermond komt vaak de waarheid.
Dit vind ik een goede basis om via de kinderen de ouders aan te spreken op hun eigen gedrag. Bovendien leren kinderen via het boekje op een speelse manier dat ze nu en vooral ook later stil moeten staan bij hun daden.
Jong geleerd is oud gedaan!”, zegt Kim Herbots.

 

 

 

Het boekje behandelt thema’s als overlast en verkeer.
Vanuit haar job als preventieambtenaar weet Kim Herbots dat het voorkomen en bespreekbaar maken van overlast en kleine ergernissen het subjectief veiligheidsgevoel verhoogt.

 

 

Het verhaal gaat over Jan Superpolitieman, die kinderen laat zien dat volwassenen vaak dingen doen, die niet mogen, zoals te snel rijden, verkeerd parkeren, sluikstorten, sigarettenpeuken op de grond gooien, geluidsoverlast veroorzaken, etc.
Jan Superpolitieman laat kinderen op een simpele manier zien wat er allemaal mis kan gaan als volwassenen dingen doen, die niet mogen.

 

 

Het is een interactief prentenboek.
Na het verhaal krijgen kinderen de kans om deel te nemen aan de grote politietoets, die uit spelletjes bestaat, waarin de thema’s uit het verhaal terugkomen.
Als ze hiermee klaar zijn, krijgen ze een politiediploma.
Achterin het prentenboek vinden ze een aantal boetebonnetjes.
Op die manier kunnen ze de volwassen uit hun omgeving wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid en zelf een gepaste ‘straf’ bedenken.

 

 

“Ik hoop dat volwassenen, die worden ‘beboet’ door hun eigen kinderen, op deze manier stilstaan bij hun eigen gedrag en verantwoordelijkheid en in de toekomst beter nadenken over de gevolgen van dit gedrag. Veiligheid is niet enkel de verantwoordelijkheid van de overheid, maar zeker ook van de burger.

 

 

Dit boekje is niet het eerste initiatief met een preventieve boodschap voor kinderen.
In 2008 was er de campagne rond hoffelijkheid met het poppenspel ‘Hoffelijke Hendrik’ en een werkboekje voor kinderen van het eerste tot en met het vierde leerjaar.
Hierin kwamen thema’s zoals respect, verdraagzaamheid en integrale veiligheid aan bod.

 

 

Ook de gewestelijke brandweer Sint-Truiden ontwikkelde enkele jaren geleden een kleurboekje voor leerlingen van het eerste en tweede leerjaar om de brandpreventielessen op een speelse manier aan te leren.

 

 

Sensibiliseren en preventie, je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen.”, besluit
Ludwig Vandenhove.

 

 

De publicatie zal, samen met het aanbod om het politiehuis en/of de preventiedienst te bezoeken, voorgesteld worden aan alle Sint-Truidense kleuter- en basisscholen. Bovendien zullen wij alle Vlaamse politiezones aanschrijven om dit initiatief kenbaar te maken.

 

 

 

 

 

Hieronder vindt u het integraal voorwoord dat korpschef ad interim Johan Gielen en burgemeester
Ludwig Vandenhove voor het boekje geschreven hebben.

 

 

Beste ouders

 

 

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken is er niet alleen om ‘boeven te vangen’.
Er zijn heel wat kleine dingen, die ervoor zorgen dat mensen zich niet zo veilig voelen: verkeersproblemen, geluidsoverlast, hondenpoep, zwerfvuil, …

 

 

De preventiedienst probeert er, samen met de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, voor te zorgen dat iedereen zich netjes gedraagt en zoveel mogelijk rekening houdt met andere mensen. Daarom organiseert de preventiedienst heel wat projecten rond overlast.

 

 

Met dit boekje willen we kinderen tonen wat wij (misschien) allemaal wel eens verkeerd doen: te snel rijden, verkeerd parkeren, iets op de grond gooien, …

 

 

We willen onze kinderen helpen ons te helpen.

 

 

Kinderen hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Wanneer ze iets zien wat niet mag, zullen ze hier iets over zeggen.
Uit een kindermond komt altijd de waarheid.

 

 

Met dit verhaaltje leren kinderen wat er gebeurt als volwassenen ‘ondeugend’ zijn.
Ze zien wat er dan allemaal mis kan lopen.
Na het verhaal, kunnen ze deelnemen aan de grote politietoets en zo een politiediploma verdienen.

 

 

Met dit diploma kunnen ze zelf boetes uitschrijven en een gepaste straf verzinnen. Pas dus maar goed op!

 

 

We hopen dat uw kind u duidelijk maakt dat kleine dingen kunnen zorgen voor grote ergernissen. En dat u in de toekomst stil zal staan bij uw eigen handelingen.

 

 

Dit boekje is zelf bedacht en ontworpen door preventieambtenaar Kim Herbots, waarvoor we haar van harte proficiat willen wensen.

 

 

Johan Gielen
korpschef a.i.                                                                  

 

 

Ludwig Vandenhove 
burgemeester 

 

 

Wie een boekje ‘Jan Superpolitieman’ wenst, kan een email sturen naar info.preventie@sint-truiden.be of burgemeester@sint-truiden.be

 

 

Zie onder andere ook de teksten ‘Poppenspel 'Hoffelijke Hendrik' groot succes!’ van 3 mei 2008 en ‘Nieuw kleurboekje gewestelijke brandweer Sint-Truiden officieel voorgesteld!’ van 7 mei 2011 op deze website.