6 nieuwe wijkinspecteurs in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken

In de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zijn vanaf 1 januari 2012 6 nieuwe wijkinspecteurs.


Het gaat zowel om politiemensen, die al in dienst waren, maar tot nu toe een andere functie uitoefenden, als over 2 nieuw aangeworven wijkinspecteurs.

“De wijkfunctie wordt steeds belangrijker in de lokale politiewerking.

Sinds de politiehervorming is de norm 1 wijkinspecteur per 4.000 inwoners.

In de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zijn er in totaal 15 wijkinspecteurs, wat neerkomt op 1 wijkinspecteur per 3.644 inwoners. Wij vallen dus binnen de norm.
Dit is het beste bewijs dat de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken veel belang hecht aan de wijkwerking.

Wij hebben ook voor heel wat politiezones een voorbeeldfunctie.
Dit blijkt uit de talrijke good practices, die wij al jaren toepassen en die overgenomen worden door heel wat politiezones: permanente bereikbaarheid via een persoonlijk gsm-nummer, kaartjes waarop de wijkinspecteur voorgesteld wordt, gemeenschapswachten, … .”, zegt burgemeester en voorzitter van de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken
Ludwig Vandenhove/>.

"Eind 2011 hebben wij een lokale veiligheidsbevraging georganiseerd als variant van de vroegere veiligheidsmonitor.
De voorlopige resultaten op basis van een toevalsgewijze steekproef van 100 vragenlijsten zijn alvast positief: ruim 80% van de bevraagden kent haar/zijn wijkagent van ziens of bij naam en nog eens 7% heeft soms tot regelmatig contact met de wijkagent."

Zie onder andere ook de tekst "Niet alle politiemensen zijn 'geldwolven'!" van 31 januari 2012 op deze website.