‘Laat je niet in de zak zetten!’

Als we burgers op hun gedrag en hun eigen verantwoordelijkheden willen aanspreken, komt het erop neer om telkens opnieuw dezelfde boodschap te herhalen, liefst op een zo origineel mogelijke manier. Zo blijft de aandacht getrokken!

“De campagne met de broodzakken met een boodschap ‘Laat je niet in de zak zetten!’ past hier perfect in.”, zegt Ludwig Vandenhove.

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, de stad Sint-Truiden en de gemeenten Gingelom en Nieuwerkerken doen heel wat inspanningen en sensibiliseringsacties om hun bewoners aan te zetten om zelf een aantal maatregelen te nemen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van één of andere vorm van criminaliteit.
Een klimaat waarbij duidelijk gemaakt wordt dat de aanpak van criminaliteit een prioriteit is, heeft een positieve invloed op het globale veiligheidsgevoel van de bevolking.

De preventiedienst is nu gestart met een nieuwe campagne om burgers te sensibiliseren rond diefstal met list en woninginbraak.
Diefstal en inbraak hebben een negatieve impact op het veiligheidsgevoel van de burger: zij/hij wordt geraakt in datgene waar zij/hij het meest kwetsbaar is, meer bepaald in haar/zijn thuissituatie met de daarbij horende privacy.

“Voor deze campagne wordt een beroep gedaan op de bakkers.
Aangezien broodzakken een medium zijn waarbij dagelijks een breed publiek bereikt wordt, wordt aan de bakkers van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken gevraagd om broodzakken te gebruiken waarop enkele preventieve tips gedrukt staan.
Op deze manier wordt de campagne kenbaar gemaakt aan de hele bevolking.”, zegt Ludwig Vandenhove.

Iedere bakker van Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken, die meedoet aan deze actie, zal gedurende één week deze broodzakken kunnen gebruiken.
Voor de bakkers zijn deze broodzakken gratis.

“Wij wensen de bakkers en de bakkersbond te bedanken voor hun medewerking aan deze actie en wij hopen hiermee nog meer burgers te bereiken en op deze manier bij te dragen tot een preventieve aanpak van diefstallen en woninginbraken.

Broodzakken blijken een ideaal middel te zijn om boodschappen te richten aan de bevolking. Dat blijkt nu al. De preventiedienst, maar uiteraard ook andere diensten, bijvoorbeeld naar aanleiding van evenementen, zullen er dan ook in de toekomst nog gebruik van maken.”, besluit Ludwig Vandenhove.

Kijk voor meer informatie op de website www.preventie-sint-truiden.be.

Hierover is onder andere een artikel verschenen in De Standaard, in Het Belang van Limburg en in Het Nieuwsblad van vrijdag 3 februari 2012.