De fameuze avondklok

“Straf: heel het voorbije weekend gepalaver en ‘getoeter’ in de media van politici van diverse partijen over de avondklok. Maar ik stel vast dat het eventueel afschaffen ervan door geen enkele partij is ter sprake gebracht tijdens het Overlegcomité tussen de verschillende regeringen van afgelopen vrijdag 5 maart 2021”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Dat is tegenwoordig de politiek: grote verklaringen om liefst uitgebreid mee in de media te komen, maar ondertussen geen voorstellen doen daar waar het moet gebeuren.

Ik stelde de vraag aan minister-president Jan Jambon (N-VA) in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie op dinsdag 9 maart 2021 of hij het punt ter sprake gebracht had.
Het antwoord was neen, terwijl de N-VA tegelijkertijd aankondigde via de media om in het federaal parlement een wetsvoorstel in te dienen om de avondklok af te schaffen.
Dit soort situaties maakt dat de burgers de politiek niet meer ernstig nemen.

N-VA kondigt aan een wetsvoorstel in te dienen, maar ook andere partijen doen allerlei verklaringen -CD&V, de Groenen en de Liberalen- terwijl het punt niet is besproken en door niemand is aangebracht tijdens het Overlegcomité.

Voor mij geen probleem voor een fundamenteel debat.
Met grondwettelijke vrijheden, zoals het zich vrij kunnen bewegen en geen avondklok, moet inderdaad omzichtig omgesprongen worden, ook tijdens Corona. Maar er is een essentieel verschil tussen vluchtige verklaringen en een grondig debat.”

  • Zie onder andere ook ‘CONTEXT’ van donderdag 13 augustus 2021 op deze website.   
     
  • Foto: Shutterstock.com.