Mijn stad Sint-Truiden

Jaarverslag lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken voorgesteld!

Op woensdag 22 april 2009 is het jaarverslag van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in handige boekvorm voorgesteld.

Geogids Sint-Truiden Rondom officieel voorgesteld!

Op vrijdag 10 april 2009 werd de Geogids Sint-Truiden Rondom, geschreven door doctor in de geografische wetenschappen Pierre Diriken, officieel voorgesteld.
Deze geogids behandelt de 14 deelgemeenten, die voor de fusie van de jaren ’70, autonoom waren.
Volgend jaar verschijnt de tweede editie, die handelt over het stadscentrum en de buurten, gehuchten en wijken, die van oudsher onder Sint-Truiden ressorteren.

sp.a zorgt voor werk in Sint-Truiden!

Sinds de sp.a mee deel uitmaakt van de meerderheid in Sint-Truiden sedert 1995 heeft tewerkstelling altijd vooropgestaan in het beleid. Dit blijkt ook duidelijk uit de goede cijfers in vergelijking met andere regio’s en gemeenten en steden in Limburg.

Koninklijke Vriendenkring Stadspersoneel Sint-Truiden bestaat 60 jaar!

De Koninklijke Vriendenkring Stadspersoneel Sint-Truiden bestaat 60 jaar.
Dit werd gevierd met een origineel ‘Bal Masqué’ op zaterdag 14 maart 2009.

Sint-Truiden geeft ook niet-rooms-katholieke uitvaartplechtigheden een plaats!

De stad Sint-Truiden stelt in de toekomst de Academiezaal ter beschikking voor niet-rooms-katholieke uitvaartplechtigheden. 

Straatnamen voor veld- en verkavelingswegen in Sint-Truiden!

De gemeenteraad van maandag 16 februari 2009 heeft principieel beslist om straatnamen toe te kennen aan alle veld- en verkavelingswegen op het grondgebied van Sint-Truiden, die nu nog geen naam hebben.

Hiervoor is nauw samengewerkt met de Heemkundige Kring Sint-Truiden Zuid-Oost, de Remacluskring en de Numismatische Kring, die bepaalde voorstellen gedaan hebben.

CV Nieuw Sint-Truiden krijgt huisbewaarder!

De Vlaamse regering kent in het kader van initiatieven in de lokale diensteneconomie een aantal projecten toe aan sociale huisvestingsmaatschappijen voor de functie van ‘huisbewaarder’.
De CV Nieuw Sint-Truiden (werkingsgebied Gingelom, Nieuwerkerken en Sint-Truiden) is één van de geselecteerde projecten.

Lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken organiseert ‘leefbaarheidsbabbels’!

“Enkele jaren geleden heeft de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken in diverse buurten en wijken al eens hoorzittingen georganiseerd.
In het kader van ons project integrale veiligheid/leefbaarheid herhalen we dit jaar dit initiatief.”, aldus burgemeester-federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, die tevens voorzitter is van de politieraad en het politiecollege van de lokale politiezone.

Publicatiebeleid stad Sint-Truiden meer stroomlijnen!

De laatste jaren heeft de stad Sint-Truiden een aantal boeken/publicaties uitgegeven, die ook op de ‘normale markt’ zeker hun weg vinden of nog meer zouden kunnen vinden. Het is dan ook nodig dat hierrond een echt beleid wordt gevoerd, waarbij de diverse stadsdiensten zoveel mogelijk samenwerken.

Henri Pisane 30 jaar voorzitter van de Beroepsvereniging Marktkramers Sint-Truiden!

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor de foorreizigers, marktkramers en standhouders van de rommelmarkt op zondag 25 januari 2009 werden de heer Henri Pisane en zijn echtgenote mevrouw Denise Hayen in de bloemen gezet omwille van het 30 jaar voorzitterschap van Henri van de Beroepsvereniging Marktkramers Sint-Truiden.
Deze verjaardag valt (bijna) samen met het succes van de zaterdagmarkt in Sint-Truiden!

Pagina's

Abonneren op RSS - Mijn stad Sint-Truiden