Tweede buurtbarbecue lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken was groot succes!

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de preventiewinkel van Sint-Truiden moeten het goede voorbeeld geven als het op buurtwerking aankomt. Vandaar ook, voor de tweede maal op rij, de organisatie van een barbecue in de buurt van het Clockempoort-complex (in lokalen van de vrije basisschool Klim-Op) op woensdag 28 augustus 2008.

Niet minder dan 110 buurtbewoners en 40 personeelsleden van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de preventiewinkel van Sint-Truiden namen eraan deel.

 

 

 

Buurtactiviteiten zijn in.
Op dit ogenblik zijn er al 86 buurtcheques aangevraagd voor 2008 voor heel Sint-Truiden.
“Met september nog in het verschiet zullen we deze zomerperiode weer ruim de 100 overschrijden”, aldus een tevreden burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Bovendien werken we momenteel aan een actie met de wijkinspecteurs en de preventiedienst om nog meer buurten, straten en wijken aan te zetten tot initiatieven.
En dat lukt, want er zijn er dit jaar al weer enkele bijgekomen.”

 

 

“Ik geloof enorm in deze buurtactiviteiten om de burgers opnieuw dichter bij elkaar te brengen. Zowel de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de preventiedienst, als de stad Sint-Truiden proberen hier dan ook zoveel mogelijk een specifiek beleid rond te vormen”, aldus Ludwig Vandenhove.

 

 

“En inderdaad dan moeten wij het voorbeeld geven: de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken moet er zijn als de burgers problemen hebben, maar moet ook een goede buur zijn.”