Opnieuw ‘stootkarren’ in Sint-Truiden!


De reinigingsdienst van Sint-Truiden is opnieuw, zoals in de ‘goede oude tijd’, uitgerust met twee stootkarren.
Deze worden ingezet bij het opruimen van zwerfvuil in het stadscentrum en vooral op de vesten.

Sint-Truiden heeft het lokaal Kyotoprotocol ondertekend, waarbij de stad zich engageert de Kyotodoelstellingen te behalen.
Een stootkar is niet uitgerust met een motor, verbrandt geen brandstoffen en stoot dus geen grammetje CO2 uit. Bovendien komt dit gebruik ook de gezondheid van de werknemers ten goede. Ze staan immers niet voortdurend in contact met uitlaatgassen en werken zelfs nog wat aan hun conditie.

In de nabije toekomst wordt tevens de aankoop van een extra glutton (straatstofzuiger) gepland waarbij eveneens wordt gedacht aan het milieuvriendelijke aspect door te opteren voor de elektrische versie ervan.

“Wij hopen ook dat onze bevolking (nog) meer respect zal krijgen voor het personeel dat dagdagelijks wordt ingezet om onze stad rein te houden en vooral op een gedragswijziging van de geroutineerde sluikstorters.”
“Alleen als de bevolking mee wil werken, kunnen we Sint-Truiden proper houden.”, zeggen schepen van groen en leefmilieu
Filip Moers/> en burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Er zijn nu éénmaal een aantal beleidsdomeinen, zoals onder andere milieu, maar zoals bijvoorbeeld ook verkeer, waar de verantwoordelijkheid van de overheid op een bepaald ogenblik eindigt en die van de burger begint.”

"Respect voor de nieuwe stootkarren in Sint-Truiden betekent ook respect voor groen en milieu!”, aldus schepen van groen en leefmilieu
Filip Moers/> en burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.