Vlaanderen

Een vierde stiltelabel voor Limburg

Op voorstel van gedeputeerde Ludwig Vandenhove dient de provincie Limburg samen met de gemeente Voeren officieel een aanvraag in voor het bekomen van het kwaliteitslabel ‘landelijk stiltegebied twee sterren’ voor het stiltegebied Altenbroek .

Verdwijnt de Vlaamse steun voor de provinciale steunpunten duurzaam bouwen en wonen?

Tijdens de vorige legislatuur van de Vlaamse regering werd beslist om een jaarlijkse projectsubsidie van maximum 50 000 euro toe te kennen voor de verdere uitbouw van 5 provinciale steunpunten duurzaam bouwen en wonen.
Vlaams minister-president Geert Bourgeois, verantwoordelijk voor het thema duurzame ontwikkeling, twijfelt erg over het verder zetten van de steun en de samenwerking.

Hard optreden tegen dierenmishandeling, maar wie gaat het doen?

Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Wellen Els Robeyns en gedeputeerde van Dierenwelzijn Ludwig Vandenhove stellen luidop deze vraag aan Vlaams minister Ben Weyts.

Onbegrijpelijk van minister Joke Schauvlieghe

"Beslissingen van Vlaams minister van Leefmileu Joke Schauvlieghe (CD&V) zijn voor mij vaak onbegrijpelijk. En de goedkeuring van de aanvraag voor de vestiging van een kippenstal in Binderveld (Nieuwerkerken) is dit zeker", zegt gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove.

Neutraliteit, een positieve keuze

Niet de mensen moeten neutraal zijn, wel het kader waarbinnen in onderwijs wordt gewerkt.” – Raymonda Verduyck, afgevaardigd bestuurder GO! onderwijs [1]

 

“Als product van het vroegere rijksonderwijs ben ik het daar volmondig mee eens”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Trekpaarden moeten ‘bewaard blijven’

Gedeputeerde voor leefmilieu Ludwig Vandenhove zegt dit naar aanleiding van de stopzetting van de activiteit als boomsleper van de heer Hugo Machiels.

Onze oppositie zal hard zijn of zal niet zijn

Voor Philippe Moureaux moet de PS “geen schrik hebben van de eigen schaduw. Onze oppositie zal hard zijn of zal niet zijn. Als wij ons al niet meer verzetten tegen deze regering, dan zal de PVDA of erger het wel in onze plaats doen.”

 

Ex-collega-senator Philippe Moureaux (PS)

Renovatiepact ondertekend … maar zonder provincies!

“Voor sommigen zijn de provincies al afgeschaft”, zegt gedeputeerde van leefmilieu Ludwig Vandenhove.
 

KERNTAKENDEBAT

“Het woord KERNTAKENDEBAT is weer hot: bij de Vlaamse regering, bij de toekomstige taakverdeling tussen gemeenten en provincies, bij de federale en lokale politie, bij justitie, etc.

 

En elke keer opnieuw wordt dat woord misbruikt.

 

Ik heb niets tegen een KERNTAKENDEBAT: welk niveau of wie doet wat het best met het oog op een goede dienstverlening aan de burger? Maar in feite is het enkel een dekmantel voor besparingen.

 

Een KERNTAKENDEBAT is één zaak, besparingen zijn een andere zaak. Nochtans gebeuren KERNTAKENDEBATTEN steeds om te besparen. Zo wordt de burger telkens opnieuw iets wijsgemaakt.”

 

Toch opleiding voor personeel van dierenasielen in Limburg?

Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Wellen Els Robeyns (sp.a) heeft minister van dierenwelzijn Ben Weyts ondervraagd waarom Limburg de enige provincie is waar er geen opleiding voor vrijwilligers van de dierenasielen zal ingericht worden.
 

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen