20 jaar Limburgse Bosgroepen

Tijdens de jaarlijkse Contactdag op zaterdag 17 maart 2018 werd in Hangar 58 in het provinciedomein Bokrijk stilgestaan bij 20 jaar Limburgse Bosgroepen.

“Voor die verjaardag zijn we uitgeweken van Alden Biezen naar Bokrijk”, zegt gedeputeerde en voorzitter van de vzw Bosgroep Limburg Ludwig Vandenhove. “ Er waren ook 2 speciale gasten: Armand Schreurs, die op zijn eigen manier met kwinkslagen de geschiedenis schetste van de Limburgse Bosgroep(en) en huiscartoonist Dirk Vercampt.”

Er waren om en bij 550 deelnemers.

Hieronder kan u de inleiding vinden van Ludwig Vandenhove.

Welkom allemaal op deze 11e editie van onze jaarlijkse leden-trefdag, de ‘Contactdag’.
Zoals jullie hopelijk gemerkt hebben, zijn we vandaag niet op onze vertrouwde locatie in Alden Biesen. Speciaal voor de viering van het 20 jarig bestaan van Bosgroepwerking in Limburg zijn we verhuisd naar Hangar58 in Bokrijk.

Ook de omkadering en nevenactiviteiten baden in een feestelijk tintje. Armand Schreurs zal na de algemene vergadering, op geheel eigen wijze zijn licht laten schijnen over deze dag en de bosgroepwerking. Naast de gebruikelijke wandelingen, hebben we ook twee fietsroute uitgestippeld. Je kan realisaties in het KIDSBos in Hasselt gaan bekijken of door de Wijers gaan fietsen. Vanavond zijn er als afsluiter verschillende hapjes te krijgen. Ondertussen zal onze ‘huiscartoonist’ Dirk Vercampt ‘live’ enkele opvallende momenten als cartoons tekenen.

Terugblik op 2017

 • Eenmaking vzw

Vorig jaar hebben we afscheid genomen van de 5 bestaande Bosgroep vzw’s maar hebben we ook de oprichting van de nieuwe vzw ‘Bosgroep Limburg’ gevierd. Zo dadelijk worden jullie uitgenodigd om de eerste Algemene vergadering van deze nieuwe vzw te volgen!
Onze leden hebben verder weinig gemerkt van deze eenmaking. Op enkele veranderende gezichten na, zijn we nog steeds dezelfde ledenvereniging van en voor private bosbeheerders die 20 jaar geleden werd opgericht. Deze werking willen we uiteraard ook de komende jaren blijven verderzetten.

 • Afronding gemeenteprojecten

Begin 2016 sloegen de stad Genk, gemeente Houthalen-Helchteren, het Agentschap voor Natuur en Bos en Bosgroep Limburg de handen in elkaar om een twee jaar lang samen te werken rond gezamenlijk bosbeheer van openbare en privé-bossen. Met deze projecten wilden de partners elkaars werking beter leren kennen, onderling expertise uitwisselen en het beheer van de openbare- en privé-bossen beter op elkaar afstemmen.

Beiden projecten zijn momenteel zo goed als afgerond en werden door alle partners als zeer goed geëvalueerd. Of er een eventueel vervolg komt op meer of uitgebreide samenwerking met gemeentebesturen, wordt momenteel onderling bekeken. Het afgelopen jaar werd daarnaast ook  voor 4 Haspengouwse gemeenten openbaar hout verkocht. Vanuit Zuid Limburgse gemeenten (die vaak kleine boseigenaars zijn) wordt al langer de vraag naar ondersteuning door de Bosgroep gesteld.

 • Werken met Kinderen

We proberen jonge of toekomstige bosbouwers zo vroeg mogelijk in contact te brengen met het bos en het beheer. Met acties als ‘Bosplezier’ in Opglabbeek,  beheerwerken in het KIDSBos in Hasselt en de aanplant van een speelplaatsbos op basisschool Klim-Op in Houthalen-Helchteren, worden kinderen op jonge leeftijd betrokken. We hopen op die manier dat kinderen op jonge leeftijd in contact komen met bos, bomen en natuur. Hierdoor ontstaat meer begrip voor bepaalde beheerwerken en worden ze zich bewust van het belang van onze natuur. Kinderen zijn onze toekomst en net als onze bossen moeten we ze begeleiden en beschermen zodat ze het op een dag van ons kunnen overnemen en mee bouwen aan een betere bossen.

 • Bosplantacties

Zelf hebben we ook niet stil gezeten. Er werden in totaal ongeveer 30 000 bomen aangeplant bij onze leden. Onder andere via plantacties met het Jane Goodall Institute in Kermt, Hasselt en de acties die samen de Lions Club in Hechtel-Eksel en Tongeren werden opgezet.
 
Daarnaast wordt momenteel ook onder impuls van het proefproject in Kattevennen ongeveer 12 000 nieuwe bomen aangeplant. Ook in de toekomst zijn er nog heel wat mogelijkheden, momenteel staan voor 15 ha compensatiedossiers te wachten op ontbossers!

Voor de gemeente Tongeren realiseerden we bovendien een verplichte herbebossing van een agroforestryperceel met Canadapopulier. Bij agroforestry worden bomen en landbouwactiviteiten op één perceel gecombineerd. In de regio Zuid zijn zo’n percelen talrijk aanwezig .

Blik op de toekomst

 • Achter de schermen

Zoals eerder gezegd, is er in 2017 één en ander veranderd. Ook intern werd er wat geschoven.

Om de continuïteit en de lokale verankering te behouden, hebben we drie werkingsgebieden gemaakt:

 • Regio Oost (vroeger werkingsgebied van Bosgroepen Hoge Kempen en Noordoost Limburg)
  coördinator Patrick Meesters
  medewerksters 1/2e Sabine Schraepen 1/2e Ine Houbrechts.
   
 • Regio West (vroeger werkingsgebied van Bosgroepen Limburgse Duinen en West Limburg)
  coördinatrice Lore Bellings
  medewerkster Evi Ghijsens + 1/2e Ine Houbrechts.
   
 • Regio Zuid (blijft idem aan vroegere werkingsgebied van Bosgroep Zuid-Limburg)
  coördinatrice Karolien Van Diest
  medewerkster Patricia Rouffa.

An Pierson, voormalig Coördinatrice van Bosgroep Noordoost-Limburg heeft een overkoepelende algemeen coördinerende  functie gekregen.

Pascal Vanhees, adjunct – coördinator van Bosgroepen Hoge-Kempen en Noordoost Limburg, is sinds 1 januari Communicatie en Project medewerker geworden. In zijn plaats start Pieter Flamend heel binnenkort om vooral in regio’s Oost en West ondersteuning te bieden.

Medewerkster van Bosgroep Zuid-Limburg, Annemie Hannosset heeft een andere uitdaging gevonden binnen het PNC. Ook voor haar wordt in de loop van dit jaar iemand nieuw aangeworven.

 • Nieuwe beheermethode

Er werd ook een nieuwe beheermethode geïntroduceerd. Boseigenaren herinvesteren een deel van hun opbrengsten onmiddellijk in hun bos door inheemse loofbomen aan te planten. Zo krijgt de ecologie een boost door meer variatie van boomsoorten en leeftijden van bomen en wordt het eentonig beeld van naaldhoutbossen doorbroken. Een gevarieerd bos is meer weerbaar tegen de klimaatsverandering. En doordat één boom uit zo’n groep  later top houtkwaliteit zal leveren, komen opnieuw financiële middelen vrij om de bossen in de toekomst te blijven beheren.

Daarnaast probeert de Bosgroep via deze weg een alternatief aan te bieden in de bestrijding tegen de Amerikaanse Vogelkers. Er worden ‘schaduw verdragende’ soorten aangeplant die ook de concurrentie kunnen aangaan met deze invasieve exoot.

 • Communicatie

Om bos en vooral het beheer ervan dichter bij de (Lim-)burger te brengen, gaan we meer inzetten op communicatie. Het kappen van bomen roept vaak hevige reactie op. Vaak omdat bezorgde burgers enkel het kappen van de bomen zien en niet het grotere geheel of achterliggend doel kennen.
Door dit doel helder te communiceren, krijgen recreanten meer begrip voor de beheerwerken en nemen ze de korte hinder er makkelijker bij.

Samen met de stad Genk werd binnen het proefproject in Kattevennen veel inspanning gedaan rond communicatie en het informeren van bosbezoekers. Ondanks de vele recreanten in dit druk toeristisch gebied, waren er praktisch geen opmerkingen of klachten.

 • Nieuwe natuurdecreet

Met de definitieve goedkeuring van het nieuwe natuurdecreet werden het vroegere natuur- en bosdecreet geïntegreerd tot één wetgeving. Dat maakt dat we voortaan natuurbeheerplannen opstellen in plaats van bosbeheerplannen. Bossen en natuurterreinen kunnen nu in één plan worden opgenomen. De criteria voor duurzaam bosbeheer worden vervangen door criteria ‘geïntegreerd natuurbeheer’ en er wordt gefocust op enkele voor Vlaanderen vastgelegde ‘natuurstreefbeelden’. Dit biedt ook extra mogelijkheden voor subsidies.

Omdat nog allemaal nieuw is en nog niet alles op punt staat (bij ANB), zullen onze medewerkers zich hier de komende maanden verder in verdiepen zodat jullie als boseigenaren goed geïnformeerd kunnen worden over deze nieuwe wetgeving en over de gevolgen ervan voor jullie bossen heeft.

Enkele activiteiten om evt. in de kijker te zetten:

 • Dinsdag 24 april: filmvoorstelling “Jane”, speciaal voor onze leden, 19u, Kinepolis Hasselt
 • Vrijdag 1 juni: excursie populieren, 9.00 u. – 16.00 u., Het Vinne, Zoutleeuw

De voorbije 20 jaar is de kwaliteit van de Limburgse bossen er op vooruitgegaan. Dat is voor een groot deel de verdienste van Bosgroep Limburg.  Bosgroep Limburg was en is hét instrument bij uitstek om het rijke boslandschap van onze  provincie beter, weerbaarder en mooier te maken. Want goed beheerde bossen zijn onmisbaar voor ons klimaat, voor biodiversiteit, voor onze gezondheid en ontspanning, voor het toerisme en dus voor de economie.

Jullie, onze bestuurders, vrijwilligers, medewerkers en leden zijn en blijven daarbij de drijvende kracht. Kracht die ons energie geeft om met volle kracht vooruit te blijven gaan voor de Limburgse Boseigenaar en ons kostbaar Limburgs bronsgroen eikenhout!

Hieronder kan u het artikel hierover in “Het Belang Van Limburg” van maandag 19 maart 2018
 

 

 

  

Zie ook Bosbouw in Vlaanderen... de visie van Bosgroep Limburg van 20-02-2018 en Vooruitstrevend bosbeheer in Kattevennen (Genk)  van 05-03-2018 op deze website.