Welkom

Nieuwsbrief nr. 229

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.  

 

Tags:

Daar ben ik fier op

“Vandaag titel in Het Belang van Limburg: ‘Boeren beheren voor het eerst een natuurreservaat: primeur voor Borgloon’.(1) Nog een project van mij toen ik Limburgs gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur was. En daar ben ik fier op”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Zie je wel dat landbouw en natuur kunnen samenwerken.
Ik heb daar indertijd zeer intensief moeten over vergaderen met de Boerenbond(BB) - de vzw Boerennatuur - en de vzw Natuurpunt.

Gebruik gronden voor landbouw en/of natuur: wat brengt de toekomst?

“Mijn stelling is duidelijk: ik vind dat overheidsinstanties en/of natuurverenigingen (land)bouwgrond moeten kunnen blijven aankopen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Met heel het landbouwprotest in Vlaanderen wordt dat door sommige partijen en politici in twijfel getrokken, in het bijzonder door de cd&v.
Voor VOORUIT en mijzelf is dit onaanvaardbaar.

Ik heb de indruk dat sommigen compleet de pedalen kwijt zijn en allerlei irrealistische beloften doen aan de landbouwers.
Louter politiek opbod.

Unanieme resolutie over de dood van Aleksey Navalny in Vlaams Parlement

“De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement heeft op woensdag 21 februari 2024 unaniem een resolutie over de dood van Aleksey Navalny in Rusland goedgekeurd.
Wij hadden met VOORUIT hiertoe de aanzet gegeven met een eigen resolutie van de collega’s Annick Lambrecht, Hannelore Goeman, Bruno Tobback, Thijs Verbeurgt, Maxim Veys en mijzelf”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“De andere partijen waren bereid om de VOORUIT-tekst als basis te gebruiken voor de resolutie, die uiteindelijk unaniem is aangenomen. 

Meer natuur en proper water!

“Dat is wat wij als VOORUIT willen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ik stelde een actuele vraag tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement op woensdag 21 februari 2024 omtrent het meest recente rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

 

“Port of Limburg”: hoe zit het met de veiligheid?

“Binnenkort opent de zogeheten “Port of Limburg” op de voormalige site van Ford in Genk.
Daar zullen tot 350 000 containers per jaar worden afgeladen”, zegt gemeenschapssenator Ludwig Vandenhove. “Maar hoe zit het met de veiligheid, zeker met de toegenomen drugstrafiek in ons land?

Sociaal dienstbetoon

Mensen helpen, is één van de redenen waarom ik in de politiek gegaan ben.

Als u vragen hebt rond een bepaald thema of met betrekking tot bepaalde dossiers, aarzel dan niet om mij te contacteren.
U krijgt steeds een eerlijk antwoord.

Ludwig Vandenhove
Kommanderijstaat 3, 3800 Sint-Truiden
Telefoon: 011/68 78 04 l GSM: 0475/44 68 72

Foto: Bob Van Mol, Vooruit