februari 2024

Daar ben ik fier op

“Vandaag titel in Het Belang van Limburg: ‘Boeren beheren voor het eerst een natuurreservaat: primeur voor Borgloon’.(1) Nog een project van mij toen ik Limburgs gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur was. En daar ben ik fier op”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Zie je wel dat landbouw en natuur kunnen samenwerken.
Ik heb daar indertijd zeer intensief moeten over vergaderen met de Boerenbond(BB) - de vzw Boerennatuur - en de vzw Natuurpunt.

Gebruik gronden voor landbouw en/of natuur: wat brengt de toekomst?

“Mijn stelling is duidelijk: ik vind dat overheidsinstanties en/of natuurverenigingen (land)bouwgrond moeten kunnen blijven aankopen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Met heel het landbouwprotest in Vlaanderen wordt dat door sommige partijen en politici in twijfel getrokken, in het bijzonder door de cd&v.
Voor VOORUIT en mijzelf is dit onaanvaardbaar.

Ik heb de indruk dat sommigen compleet de pedalen kwijt zijn en allerlei irrealistische beloften doen aan de landbouwers.
Louter politiek opbod.

Unanieme resolutie over de dood van Aleksey Navalny in Vlaams Parlement

“De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement heeft op woensdag 21 februari 2024 unaniem een resolutie over de dood van Aleksey Navalny in Rusland goedgekeurd.
Wij hadden met VOORUIT hiertoe de aanzet gegeven met een eigen resolutie van de collega’s Annick Lambrecht, Hannelore Goeman, Bruno Tobback, Thijs Verbeurgt, Maxim Veys en mijzelf”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“De andere partijen waren bereid om de VOORUIT-tekst als basis te gebruiken voor de resolutie, die uiteindelijk unaniem is aangenomen. 

Meer natuur en proper water!

“Dat is wat wij als VOORUIT willen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ik stelde een actuele vraag tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement op woensdag 21 februari 2024 omtrent het meest recente rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

 

“Port of Limburg”: hoe zit het met de veiligheid?

“Binnenkort opent de zogeheten “Port of Limburg” op de voormalige site van Ford in Genk.
Daar zullen tot 350 000 containers per jaar worden afgeladen”, zegt gemeenschapssenator Ludwig Vandenhove. “Maar hoe zit het met de veiligheid, zeker met de toegenomen drugstrafiek in ons land?

Ja, ik was/ben kwaad!

“Op woensdag 7 februari 2024 vond in de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams Parlement een hoorzitting plaats met een aantal vertegenwoordigers van de landbouwsector”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Thema: Toekomst van de landbouw in Vlaanderen.
Er waren sprekers namens het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), de Boerenbond (BB), de Groene Kring en BioForum.
Daar begon het al: de BB mocht tweemaal spreken, want de Groene Kring is de jongerenbeweging van de BB.

Woke

Er is veel gedoe over dwaze woorden, veel meer dan over oorlog en massamoorden. Over woke leuteren, is een truc om niet over de essentie te praten.

Al lang geen mandatenkoning meer…

“Recent heeft het Rekenhof de lijst met mandaten van hoge ambtenaren en politici weer bekendgemaakt, de zogeheten cumuls.
Uiteraard sta ik ertussen, met twaalf ‘verantwoordelijkheden’ buiten Vlaams Parlementslid, gemeenschapssenator en gemeenteraadslid in Sint-Truiden”(1), zegt Ludwig Vandenhove.

Tags:

Nog eens in Terzake

“Het was een tijdje geleden dat ik nog eens in Terzake op Eén van de Vlaamse Radio en Televisie (VRT) zat.
Als ouwe rot loop ik er niet meer zo op om nog voor de camera’s te komen, dat laat ik over aan de jongere generatie Socialisten”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. 

Tags:

Problemen horeca Sint-Truiden: in juiste en globale context plaatsen

De laatste dagen zijn er een aantal berichten in de media geweest over de sluiting van horecazaken rond de Grote Markt in Sint-Truiden.(1)(2)(3) Dat is het ergste voor de betrokken uitbaters, maar evenzeer erg voor het imago van de stad Sint-Truiden. ‘Nuchter blijven’ is de boodschap.
 
Als ik de sluitingen overloop, zijn ze niet vergelijkbaar met elkaar, ze moeten één voor één bekeken en geanalyseerd worden. 
 

Voedselbanken worden steeds belangrijker

“Dat is een groot probleem”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Het betekent dat steeds meer gezinnen en personen niet meer rondkomen, zelfs niet om in de basisbehoeften - voeding - te kunnen voorzien.

Enkele cijfers: de Voedselbank in Limburg heeft in 2023 1 686 ton voedsel bedeeld aan behoeftige Limburgers. Of 10% meer ten opzichte van 2022. 
De opslagcapaciteit is uitgebreid tot 2 000 m2, het aantal vrijwilligers is gestegen van 20 tot 50. Dus deze cijfers bevestigen nog maar eens dat de armoede stijgt, ook in Limburg.(1)

Tags:

Automatische Nummer Plaatherkenning (ANPR)-cameraschild federale politie niet waterdicht

“Na de terreuraanslagen van dinsdag 22 maart 2016 besliste de federale regering - terecht - om alle ANPR-data van heel het land te bundelen in een centraal systeem, het zogeheten ANPR-Managed Services (AMS).
Sinds 2020 moesten in principe alle gegevens overgedragen worden op dat systeem. Maar er zijn nog steeds heel wat tekortkomingen”, zegt gemeenschapssenator Ludwig Vandenhove.

Tags:

Dartstornooi Ludwig Vandenhove

Hou de datum nu reeds vrij!

“Iedereen is van harte welkom om te dartsen, als toeschouwer en/of om iets te drinken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Pagina's