februari 2024

Dansnamiddag in volkshuis Curieus

De volgende dansnamiddag in volkshuis Curieus, Breendonkstraat 46, Sint-Truiden gaat door op zondag 18 februari 2024 vanaf 14 uur.

Iedereen is van harte welkom.
Toegang gratis”, zegt Ludwig Vandenhove. 

 

Vriend Maurice Dean (Debruyn)

“Wie kent Maurice Dean nog? Een echte Truienaar, die op vele plaatsen in de wereld bekend is van zijn muziekoptredens, vooral op cruises, samen met zijn inmiddels overleden echtgenot Anni  Anderson (Regina Hendrickx)”, zegt Ludwig Vandenhove.

Maurice is een echte crooner, geen toeval dat hij veel songs van Frank Sinatra zingt.

Problemen rond het renovatiekrediet: schuld van de banken?

“Sedert zondag 1 januari 2023 geldt er een renovatieverplichting voor energieverslindende woningen.
Vlaanderen ondersteunt die renovaties via Mijn VerbouwPremie en Mijn VerbouwLening.
Daarnaast zijn er renovatiekredieten met rentesubsidie. Maar er is heel wat verwarring”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Op woensdag 31 januari 2024 titelde Het Belang van Limburg “Honderden Limburgers hebben recht op een renovatiekrediet, maar grijpen er toch naast”.(2)
Is dat enkel een probleem voor Limburg of algemeen voor heel Vlaanderen?

Nieuwsbrief nr. 227

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.  

Tags:

Politiek opbod

“Het politiek opbod over toezeggingen rond landbouw houdt maar niet op”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Dat bleek zowel tijdens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid, als tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement op woensdag 7 februari 2024.

Rekenhof zeer kritisch voor trambus Hasselt-Maastricht

“Samen met VOORUIT-collega Els Robeyns en een aantal collega’s van Groen heb ik een motie ingediend om het Rekenhof een doorlichting te laten maken rond de plannen voor de trambus tussen Hasselt en Maastricht”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Het rapport is er nu en is zeer kritisch voor de Vlaamse regering.

Om comfort, snelheid, veiligheid en stiptheid te garanderen, zou de trambus Hasselt-Maastricht tot aan het station van Hasselt moeten rijden, over een eigen bedding dienen te beschikken en ondersteunende ingrepen moeten krijgen.

Samenwerkingsakkoorden slachtofferhulp geactualiseerd

In een gezamenlijke zitting van de Commissies voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding en voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van dinsdag 6 februari 2024 kwamen twee ontwerpen van decreet aan bod rond slachtofferhulp.

“Een goede zaak, want er kan niet genoeg aandacht zijn voor slachtoffers in de meest brede betekenis van het woord”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Verkiezingen

Het is te merken dat er dit jaar verschillende verkiezingen zijn.
Ik zie nu collega’s politici, die ik jaren niet of minder gezien heb.
Ik blijf de burger vertrouwen dat zij/hij wel het onderscheid maakt met politici, zoals ik, die er altijd proberen te zijn.

Nu weer de VDAB!

“Ook VDAB betaalt zich blauw aan consultancy”(1).

“Vorige week heeft het Rekenhof pas een vernietigend rapport gepubliceerd over de vele en dure consultancy-opdrachten van de Vlaamse regering(2) en nu is het weer prijs met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Collega VOORUIT-Vlaams volksvertegenwoordiger Thijs Verbeurgt vroeg de cijfers op aan Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns (cd&v).

“De pedalen kwijt”

“Ik heb de indruk dat een aantal politieke partijen en politici compleet de pedalen kwijt zijn met betrekking tot het boerenprotest.
Het politieke opbod kent geen grenzen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ann Knaepen in ZondagGasten

VOORUIT-gemeenteraadslid Ann Knaepen was, samen met misdaadauteur Toni Coppers(1), op zondag 4 februari 2024 te gast in de talkshow ‘ZondagGasten’ in de Academiezaal, Plankstraat 18 , Sint-Truiden.

“Ann is actief bij ons - sp.a, nu VOORUIT - sedert 2006 en is voorzitter van Curieus Sint-Truiden”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Ze was zes jaar Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)-lid en zit inmiddels al sedert 2013 in de gemeenteraad.
In ‘ZondagGasten’ werd ze geïnterviewd door Guido Wevers.
De volgende onderwerpen kwamen aan bod: de duivensport, waar Ann mee betrokken geraakte via haar inmiddels overleden vader Arthur Knaepen, zelf gewezen Socialistisch schepen in de deelgemeente Brustem, de (Nederlandse) taal en de Franse film.
Ann is niet te vatten in één activiteit gebied.

Die voetballoge toch…

“In het sponsorcontract dat de stad Sint-Truiden afgesloten heeft met Koninklijke Sint-Truidense Voetbalvereniging (KSTVV) - 450 000 euro voor 3 jaar - is een loge voorzien, die de stad elke thuiswedstijd mag ‘bezetten’”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Maar wij komen als gemeenteraadsleden maar niet te weten wie en onder welke voorwaarden gebruik mag maken van deze voorziening.

Meer brandpreventie

"In België zou er meer en permanent aandacht moeten zijn voor brandpreventie", zegt en herhaalt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

"Ik heb daar in mijn periode als burgemeester altijd veel aandacht aan geschonken.
Als senator heb ik als eerste een wetsvoorstel ingediend om rookmelders te verplichten.(1) 

"Dit jaar al dubbel zo veel doden bij woningbranden" titelt De Standaard.(2) Geen goed nieuws dus.
Alleen al in Vlaanderen vielen dit jaar al elf doden tegenover 24 in een heel jaar in 2023.

Pagina's