januari 2024

Aziatische hoornaar: graag een globaal beleid

“De aanwezigheid van hoornaars op ons grondgebied moet globaal gebeuren en niet elke instantie en/of bestuurslaag moet daar een aparte aanpak voor uitwerken. Of lees: langs elkaar door werken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik heb hierover recent een schriftelijke vraag gesteld aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA).

Fascisme

Het fascisme stelt geen vragen, maar is zijn eigen antwoord.

Besparen waar het moet 

“De stad Sint-Truiden moet besparen. 
De cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid heeft het te bont gemaakt de laatste jaren”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. 

Maar er moet bespaard worden waar het moet.

Nemen we nu de jaarlijkse Trud’Or cheque van 25 euro, die alleenstaanden en éénoudergezinnen al een aantal jaren krijgen als compensatie voor de huisvuilfactuur van Limburg.net.
Deze regeling is ingevoerd na ettelijke vragen en tussenkomsten in de gemeenteraad van sp.a, nu VOORUIT, via gemeenteraadslid Filip Moers. 

Dartstornooi Ludwig Vandenhove

Hou de datum nu reeds vrij!

“Iedereen is van harte welkom om te dartsen, als toeschouwer en/of om iets te drinken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Nieuwsbrief nr. 222

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Is er plaats voor dierenasielen?

“Dierenasielen zijn meer dan ooit nodig in het kader van een goed dierenwelzijnsbeleid”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar waar horen ze qua voorschriften qua ruimtelijke ordening thuis? En wat indien ze willen uitbreiden?

Ik krijg hierover heel wat vragen, omdat ik nogal met dierenwelzijn bezig ben.
Die vragen handelen zowel over aanvragen voor nieuwe dierenasielen, als voor uitbreidingen en/of regularisaties.

Hoever staat het met de kolenhaven Lummen?

“De Vlaamse regering keurde in juni 2023 een startnota goed voor de opmaak van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Insteekhaven Lummen”(1), zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Is hiermee alles opgelost?
Ik denk het niet. 

De kiezer

De kiezer heeft altijd gelijk.

Neen, zei Wim Kok, ooit premier van Nederland.
De kiezer heeft alleen het laatste woord.

Inspectie in de slachthuizen via Artificiële Intelligentie (AI)?

“De Belgian Pork Group wil AI in de slachthuizen introduceren. Zo willen ze monitoren hoe dieren behandeld worden bij aankomst in de slachthuizen en doorheen het slachtproces”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik vind dat een goede zaak. Er gebeuren immers nog steeds teveel inbreuken tegen dierenwelzijn in de slachthuizen.

Graaicultuur

“Het college van burgemeester en schepenen van Sint-Truiden, vooral de cd&v, weet goed wat graaicultuur is”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Dat is al gebleken uit een aantal dossiers, nu weer uit de overdreven zitpenningen van het autonoom gemeentebedrijf Trupark.(1)

In de laatste jaarrekening liet Trupark een verlies optekenen van 282 889 euro, de schulden lopen op tot 18 miljoen euro en de stad moet jaarlijks 550 000 euro bijpassen.
Trupark, met twee ondergrondse parkings, is één van de structurele oorzaken van het grote financiële tekort van de stad Sint-Truiden. 

Pagina's